Gratuitate pentru studenți în Bibliotecile Central – Universitare

Deputatul vâlcean, Marian Lazăr, co-inițiator al proiectului USR PLUS

Deputatul vâlcean, Marian Lazăr, se numără printre semnatarii propunerii legislative de modificare a Legii Educației Naționale astfel încât toți studenții să aibă acces gratuit la Bibliotecile Central Universitare (BCU).

Inițiativa USR PLUS propune eliminarea taxelor pe care studenții sunt obligați să le plătească în schimbul obținerii documentelor și materialelor de studiu.

„Susțin inițiativa legislativă a colegului meu, Filip Havârneanu, deputat de Iași, care a propus ca studenții să aibă acces gratuit la Bibliotecile Central Universitare. Recent, s-a primit avizul favorabil de la Consiliul Economic și Social”, a precizat deputatul vâlcean.

În expunerea de motive se menționează faptul că, deși, aparent, situatia juridică reglementată la nivelul legii organice este una extrem de clară, în fapt s-a produs o discriminare între două categorii de studenți: pe de o parte studenții înmatriculați la universitățile care dețin o bibliotecă proprie, caz în care prevederile legale sunt clar și unanim respectate în sensul în care studenții beneficiază de gratuitate la accesul în aceste biblioteci și utilizarea serviciilor aferente, respectiv studenții înmatriculați la universitățile care nu dețin o bibliotecă proprie de sine stătătoare sau echivalentă, utilizând în acest sens serviciile Bibliotecilor Central-Universitare.

Există structuri subordonate direct Ministerului Educației care stabilesc o taxă pentru eliberarea permisului de acces la bibliotecă pentru studenți. „Această modificare este de natură a elimina oricare inechitate privind accesul studenților la colecțiile bibliotecilor, respectiv accesul în cadrul bibliotecilor prin stabilirea unei taxe pentru legitimația/permisul care face acest lucru posibil și, totodată, este de natură a susține și încuraja interesul tuturor studenților față de colecțiile bibliotecilor, studiu individual.

Nu există nicio culpă a studenților din universitățile care se folosesc de serviciile Bibliotecilor Central-Universitare și nu au o bibliotecă proprie de sine stătătoare sau echivalentă în faptul că statul român a naționalizat, în perioada comunistă, bibliotecile din patrimoniul universităților și a creat Bibliotecile Central-Universitate sub autoritatea statului român, prin Ministerul Educației.

Considerăm că orice student trebuie să aibă acces egal și gratuit la bibliotecile universitare, inclusiv Bibliotecile Central-Universitare. Este de datoria statului să sprijine accesul studenților la fondul de carte și la dezvoltarea profesională, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative.

Distribuie