Colegiul Economic a finalizat un nou proiect de pregătire profesională pentru elevii săi

Proiectul „Dezvoltarea abilităților practice pentru tranziția spre piața muncii europene” vine în întâmpinarea nevoilor elevilor de formare profesională de calitate pentru piața muncii europene:

  • necesitatea participării la stagii de practică în companii europene în vederea dobândirii de competențe practice privind serviciile hoteliere, serviciile economice și industria alimentară, fapt ce va contribui la o mai ușoară inserție pe piața muncii europene.
  • formare profesională în condiții reale de muncă în cadrul a patru parteneri europeni cu certificare ISO.
  • dezvoltarea personală și socială fapt ce va contribui la adaptarea mai ușoară la orice mediu de lucru.
  • consolidarea cunoștințelor lingvistice de engleză, spaniolă și portugheză.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • dobândirea pe parcursul a 3 săptămâni de practică în condiții reale de muncă de noi competențe profesionale specifice calificării profesionale de către cei 50 de participanți.
  • facilitarea învățării la locul de muncă pentru 50 de participanți, elevi ai Colegiului Economic l Rm.Vâlcea.
  • dobândirea de noi abilități de viață ce va ușura tranziția de la școală la locul de muncă pentru cei 50 de participanți.
  • achizitionarea de noi competențe profesionale de către cei 4 profesori de practică în ceea ce privește organizarea stagiilor de practică în condiții reale de muncă.

În cadrul proiectului, un număr de 50 de participanți, împărțiți pe 4 calificari profesionale (tehnician în activități economice, tehnician în turism, tehnician în alimentație publică și tehnician în industrie alimentară) au parcurs un stagiu de practică în condiții reale de muncă, cu o durată de 3 săptămâni, în conformitate cu standardele de pregatire profesională specifice fiecarei calificări profesionale.

Astfel, au fost acoperite 4 calificări profesionale din 5 calificări profesionale de la profilul „servicii”, liceu.

Fiecare flux de mobilitate a fost însoțit de către un profesor însoțitor.

Toți cei 50 de participanți au parcurs un stagiu de practică, în condiții reale de muncă, la parteneri direcți de primire în conformitate cu standardele de pregătire profesională.

Mai multe informații despre proiect pot fi accesate pe pagina de web a proiectului: www.deprame.ro

Distribuie