CAS Vâlcea, precizări importante în atenția asiguraților şi a furnizorilor de servicii medicale

Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Vâlcea reaminteşte asiguraților și furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale cu care se află în relaţie contractuală că termenul de valabilitate a cardurilor naţionale de sănătate a fost prelungit de la 5 la 7 ani.
Termenul de valabilitate a cardurilor care ar fi trebuit să expire în anul 2018 A FOST PRELUNGIT PÂNĂ ÎN ANUL 2020, astfel încât ele sunt valabile și le puteți utiliza în continuare. Cardurile de sănătate care urmează să expire în cursul anului 2019 mai pot fi folosite încă doi ani.

Aceasta înseamnă că deținătorul de card nu are nevoie de adeverință sau de alte modalități de a dovedi calitatea de asigurat al sistemului asigurărilor sociale de sănătate. Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea transmite că asigurații pot folosi la toți furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu o casă de asigurări de sănătate cardurile de sănătate încă doi ani după data înscrisă pe suprafața documentului, iar furnizorilor respectivi le vor fi decontate serviciile astfel prestate către asigurați.
Totodată, reamintim că acest document este personal şi netransmisibil, unul din rolurile cardului naţional de sănătate fiind de a certifica că serviciile medicale decontabile din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate au fost efectiv acordate asiguratului respectiv.

Distribuie