Apavil S.A. – Anunț angajare

APAVIL S.A. – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

-1 post laborant în cadrul Laboratorului de Apă – Laborator Apă Drăgăşani

-1 post laborant în cadrul Laboratorului de Apă – Laborator Apă Bălceşti

Concursul constă în probă scrisă și probă practică și se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 31.08.2020, ora 1200;
  • proba scrisă va avea loc în data de 04.09.2020, ora 0900, la sediul APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5;
  • proba practică va avea loc în data de 10.09.2020, ora 0900 și se va desfăşura în cadrul Laboratorului de Apă al societății APAVIL S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului nr. 17.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 28.08.2020, ora 12:00, la sediul APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.

Distribuie