Află cu cât se majorează prețul energiei termice în Râmnic!

 • CET Govora a solicitat Consiliului Local majorarea prețului pentru activitatea de producere, transport și distribuție a energiei termice furnizate
 • Proiectul se află în consultare publică pe site-ul Primăriei

Expunere de motive

Prin Hotărârea nr. 146 din 28.04.2022, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat, începând cu 01.04.2022, prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice furnizată în sistem centralizat, în cuantum de 303,41 lei/Gcal exclusiv TVA, pentru agenți economici, instituții și 361,06 lei/Gcal inclusiv TVA 19% pentru populație, prețul astfel aprobat fiind compus din următoarele tarife:

 • preț de producere: 183,24 lei /Gcal exclusiv TVA , conform Deciziei ANRE nr. 1973/27.10.2021;
 • tarif de transport: 36,14 lei /Gcal exclusiv TVA , conform Avizului ANRSC nr. 408532/25.04.2016;
 • tarif de distribuție: 84,03 lei /Gcal exclusiv TVA , conform Avizului ANRSC nr. 408532/25.04.2016.

De asemenea, la art. 2 din hotărârea mai sus menționată, a fost aprobat prețul energiei termice facturată populației, în cuantum de 338,06 lei/Gcal inclusiv TVA 19%, iar potrivit prevederilor art. 3 din hotărârea mai sus menționată diferența dintre prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată populației de 361,06 lei/Gcal, inclusiv TVA 19% și prețul de facturare al energiei termice către populație, de 338,06 lei/Gcal inclusiv TVA 19%, în cuantum de 23,00 lei/Gcal, a fost asigurată, începând cu data de 01.04.2022, din bugetul local al municipiului .

Cu adresa nr. 18123/05.07.2022, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 29604/05.07.2022, Societatea C.E.T. Govora S.A. a solicitat Consiliului Local Râmnicu Vâlcea adoptarea unei hotărâri privind majorarea prețului pentru activitatea de producere, transport și distribuție a energiei termice furnizate în sistem centralizat, în Municipiul Râmnicu Vâlcea, la nivelul de 407,59 lei/Mwh , respectiv 474,03 lei/Gcal. exclusiv TVA , anexând în acest sens: Decizia ANRE nr. 1082 din 29.06.2022, prin care a fost aprobat prețul de producere de 237,68 lei MWh respectiv 276,42 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termică livrată în SACET sub formă de apă fierbinte în perioada iulie-octombrie 2022, din centrala CET Govora; Avizul ANRE nr. 20 din 25.06.2022 privind ajustarea tarifelor serviciilor de transport și distribuție a energiei termice în Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru operatorul Societatea CET Govora S.A., însoțit de Anexa – Structura tarifului pentru serviciu de transport și furnizare a energiei termice în Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru Societatea CET Govora SA. și Anexa – Structura tarifului pentru serviciu de distribułie și furnizare a energiei termice în Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru Societatea CET Govora S.A .

Municipalitatea precizează că prețul total pentru energie termică sub formă de apă fierbinte solicitat spre aprobare de 407,59 lei/Mwh, respectiv 474,03 lei/Gcal. exclusiv TVA, este compus din următoarele tarife:

 • preț de producere: 237,68 lei/Mwh , respectiv 276,42 lei /Gcal exclusiv TVA , conform Deciziei ANRE nr.1082/29.06.2022;
 • tarif de transport: 38,47 lei/Mwh , respectiv 44,74 lei /Gcal exclusiv TVA , conform Avizului ANRE nr. 20/25.05.2022;
 • tarif de distribuție 131,44 lei/Mwh , respectiv 152,87 lei /Gcal exclusiv TVA , conform Avizului ANRE nr. 20/25.05.2022.

Reprezentantii municipalității menționează că în conformitate cu prevederile OG 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, Autoritătile administratiei publice locale pot aproba prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populałiei, iar în situația în care autoritătile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populatiei mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și pretul local al energiei termice facturate populației.

Potrivit Planului anual de evoluție a tarifelor aprobat prin Hotărârea nr. 499 din 28 decembrie 2017, Consiliul Local al Municipiului, privind aprobarea documentației pentru finanțarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – ETAPA II”, pentru anul 2022, prețul de facturare al energiei termice către populație ar trebui să fie de 72,73 euro/Gcal fără TVA, adică 357,10 lei /Gcal fără TVA (curs euro în data de 12.08.2022 de 4,91 lei), respectiv 424,95 lei /Gcal cu TVA 19 %, iar subvenția locală 31,23 euro /Gcal fără TVA.

Proiectul de hotărâre al municipalității

Ținând seama de importanța acestor reglementări, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, municipalitatea supune atenției elaborarea unui proiect de hotărâre privind:

 1. Aprobarea prețului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice de 407,59 lei/Mwh exclusiv TVA (485,03 lei/Mwh, inclusiv TVA 19%), respectiv 474,03 lei/Gcal. exclusiv TVA (564,09 lei/Gcal, inclusiv TVA 19%), compus din următoarele tarife:
 • preț de producere: 237,68 lei/Mwh , respectiv 276,42 lei /Gcal exclusiv TVA , conform Decizia-ANRE nr. 1082/29.06.2022;
 • tarif de transport: 38,47 lei/Mwh , respectiv 44,74 lei /Gcal exclusiv TVA , conform Aviz ANRE nr. 20/25.05.2022;
 • tarif de distribuție — 131,44 lei/Mwh , respectiv 152,87 lei /Gcal exclusiv TVA , conform Aviz ANRE nr. 20/25.05.2022.

2. Aprobarea prețului de facturare a energiei termice către populație în cuantum de 365,39 lei/Mwh, respectiv 424,95 lei/Gcal inclusiv TVA 19%.

3. Diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației de 485,03 lei/Mwh, respectiv 564,09 lei/Gcal, inclusiv TVA 19% și prețul de facturare al energiei termice către populație de 365,39 lei/Mwh, respectiv 424,95 lei/Gcal inclusiv TVA 19%, în cuantum de 119,64 lei/Mwh, respectiv 139,14 lei/Gcal, va fi asigurată din bugetul local al municipiului.

Expunere_de_motive_aprobare__pret_energie_termica_1-4

Proiect_de_hot._aprobare_pret__energie_termica-4

Distribuie