Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest”

APAVIL  S.A. – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 15 – 21 iunie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 20: comuna Tomșani – satul Bogdănești; conductă PEHD Dn 25: comuna Păușești – satele Buzdugan și Păușești, conductă PEHD Dn 32: orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă PEHD Dn 63: comuna Păușești – satele Păușești și Văleni; conductă PEHD Dn 110: orașul Băbeni – strada Sonești; conductă PEHD Dn 125: comuna Păușești – satul Cernele, comuna Galicea – satul Teiu; conductă PEHD Dn 160: orașul Băbeni – strada Mărculești, comuna Șirineasa – satul Ciorăști.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • s-au decolmatat Stațiile de repompare apă menajeră din comuna Pietrari;
 • s-a desfundat și spălat rețeaua de canalizare menajeră din comuna Bunești – satul Bunești;
 • s-au efectuat operațiuni pentru montarea a două pompe de epuisment în cadrul Stației de apă Dealul Galicei;
 • s-a repoziționat conducta de apă PEHD Dn 110 din comuna Vaideeni;
 • s-a vidanjat și spălat bazinul de decantare aferent Stației de epurare Cernișoara;
 • s-a desfundat rețeaua de canalizare din comuna Nicolae Bălcescu – satul Rotărești;
 • s-a efectuat racord canalizare pe bază de deviz în comuna Bunești – satul Râpănești;
 • s-au montat branșamente noi în comuna Bunești – satul Râpănești și în orașul Horezu – strada Ulmului;
 • s-au efectuat operații de demontare, curățare, spălare, verificare și montare a pompei din cadrul  SRP Biserica din comuna Pietrari;
 • s-a decolmatat zona de captare din cadrul barajului Râmești;
 • s-au efectuat operațiuni de curățare și spălare a Stației de epurare ape uzate Valea Bălceasca din comuna Nicolae Bălcescu;
 • s-a demontat pompa aferentă puțului de captare adiacent din cadrul Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Predești din comuna Nicolae Bălcescu s-a montat clapet de sens și s-a remontat pompa;
 • s-a efectuat igienizarea incintei rezervor de înmagazinare apă potabilă Cucurigu din orașul Băile Govora;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Distribuie