Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest”

APAVIL S.A. – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 25 – 31 mai 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Mihăești – satul Govora, comuna Frâncești – satul Moșteni, comuna Bunești – satul Râpănești, comuna Păușești – satele Păușești și Buzdugan Luncă, orașul Băile Govora – satul Gătejești și străzile Tudor Vladimirescu și Palangine; conductă PEHD Dn 32: comuna Păușești – satul Cernele; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satul Pleșoiu; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă PEHD Dn 160: orașul Băbeni – străzile Uzinei și Mărculești. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Galicea – satele Cocoru și Dealu Mare, comuna Șirineasa – satul Ciorăști și orașul Băbeni – satul Tătărani.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
 s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 s-au montat branșamente noi în orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu și comuna Nicolae Bălcescu – satul Predești;
 s-a asigurat asistență tehnică pentru branșarea și racordarea unui utilizator în comuna Șirineasa – satul Șirineasa;
 s-a desfundat manual racord canalizare menajeră în comuna Cernișoara – satul Armășești;
 s-a înlocuit pompa aferentă căminului de captare apă al Stației de apă Șirineasa;
 s-a desfundat rețeaua de canalizare menajeră din comuna Șirineasa – satul Ciorăști;
 s-au vidanjat căminele de canalizare de pe strada Aleea Liceului, orașul Băbeni;
 s-au efectuat citiri apometre în comuna Cernișoara – satele Armășești, Modoia și Groși;
 s-au decolmatat conductele aferente drenului adiacent Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
 s-a efectuat curățarea și spălarea pompei ce deservește Stația de repompare apă menajeră Schit, comuna Pietrari;
 s-a înlocuit pompă defectă ce deservește Stația de repompare apă menajeră Bunești Râu, comuna Bunești;
 s-a efectuat igienizarea incintei Stației de epurare Coastele Cernei, comuna Pietrari;
 s-a efectuat igienizarea incintei Stației de epurare apă menajeră, satul Gătejești;
 s-a efectuat igienizarea incintei puțuri captare apă potabilă Bârzești, comuna Pietrari;
 au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Frâncești;
 s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Distribuie