Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest”

APAVIL  S.A. – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 06 – 10 aprilie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Păușești – satele Văleni și Ursărești; conductă PEHD Dn 32: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă PEHD Dn 63: comuna Frîncești – satul Moșteni; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă OL 219: orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • s-au verificat stațiile de tratare apă de la rezervorul Romani, Dealul Galicei și Bercioiu și s-au făcut determinările concentrației de hipoclorit;
 • s-au verificat Stația de epurare Dosul Râului, Stația de apă și rezervor Valea Râului și s-au făcut determinările concentrației de hipoclorit;
 • s-a repoziționat conductă PEHD Dn 110 în comuna Vaideeni – satul Izvoru Rece;
 • s-a curățat rețeaua de canalizare cu hidrojetul în orașul Horezu – strada Eroilor;
 • s-au efectuat lucrări pentru branșarea utilizatorilor la rețeaua nouă de apă din conductă PE Dn 63 din orașul Băbeni – strada Unirii;
 • s-a repus în funcțiune Stația de repompare apă potabilă Râpănești din comuna Bunești;
 • s-a efectuat igienizarea incintei Stațiilor de repompare apă potabilă Valea Școlii și Bucheni din comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;
 • s-au înlocuit robineți defecți la utilizatori din comuna Șirineasa;
 • s-a montat branșament nou la utilizator din comuna Păușești – satul Cernele;
 • s-a efectuat igienizarea incintei rezervor înmagazinare apă potabilă Cucurigu din orașul Băile Govora;
 • s-a efectuat igienizarea incintei Stației de epurare Bunești Râu din comuna Bunești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Frâncești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Distribuie