Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest”

APAVIL S.A. – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 24 – 28 februarie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 20: comuna Tomşani – satele Băltăţeni şi Foleştii de Jos; conductă PEHD Dn 25: comuna Tomşani – satul Foleştii de Sus, comuna Păuşeşti – satul Păuşeşti, comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Buneşti – satul Teiuşu; conductă PEHD Dn 32: comuna Păuşeşti – satul Buzdugan Luncă; conductă PE Dn 75: comuna Șirineasa – satul Șirineasa; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; conductă PE Dn 160: comuna Șirineasa – satul Ciorăşti; conductă OL Dn 89: oraşul Horezu – străzile Stejarului şi Alexandru Vlahuţă. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Șirineasa. La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;

 s-au curăţat pompele şi s-a înlocuit siguranţă defectă la Staţiile de pompare apă uzată din satele Foleştii de Jos şi Foleştii de Sus, comuna Tomşani;

 s-a desfundat cu hidrojetul reţeaua de canalizare menajeră din oraşul Horezu – străzile Independenţei şi Unirii;

 s-au efectuat lucrări pentru branşarea utilizatorilor la reţeaua nouă de apă din conductă PE Dn 63 din oraşul Băbeni – strada Unirii;

 s-au continuat lucrările pentru înlocuirea reţelei de apă potabilă şi a branşamentelor din oraşul Băbeni – strada Petrolului;

 s-au efectuat operaţiuni pentru înlocuirea pompei defecte la Staţia de repompare apă uzată din comuna Nicolae Bălcescu;

 s-a desfundat reţeaua de canalizare în comuna Șirineasa – satul Șirineasa;

 s-a efecutat cămin pentru montarea de regulator presiune pe reţeaua de distribuţie PEHD Dn 110 în comuna Mihăeşti – satul Govora;

 s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de epurare Coastele Cernei din comuna Pietrari;

 s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de repompare apă Băile Sărate din comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;

 s-a asigurat asistenţă la lucrările de extindere reţea de distribuţie PEHD Dn 63 din oraşul Băile Govora – satul Gătejeşti;

 s-a reglat regulator de presiune în comuna Mihăeşti – satul Govora;

 s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de repompare apă din comuna Buneşti – satul Buneşti;

 s-a montat vană Dn 80 pe reţeaua de distribuţie apă PEHD Dn 90 în comuna Buneşti – satul Râpăneşti;

 s-au montat branşamente noi la utilizatori din comuna Mihăeşti – satul Govora;

 au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti;

 s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Șirineasa şi Nicolae Bălcescu;

 s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;

 a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Distribuie