Activitate intensă la Apavil Centru Vest

S.C. APAVIL S.A. – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 07 octombrie – 11 octombrie 2019 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25 din satul Pietrarii de Sus, comuna Pietrari; rețeaua PEHD D32: sat Foleștii de Jos, comuna Tomșani, orașul Băbeni – strada Calea lui Traian și zona Tătărani; rețeaua PEHD Dn 63 în satul Moșteni, comuna Frâncești și sat Modoia, comuna Cernișoara. De asemenea, s-a intervenit la avarii în satul Șirineasa, comuna Șirineasa și în orașul Băbeni – strada Tătărani.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au efectuat operații de extindere rețea apă potabilă PEHD Dn 110 în satul Govora, comuna Mihăești;
  • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești;
  • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
  • s-au efectuat lucrări de branșare la rețeaua de apă și racord la rețeaua de canalizare în satul Slăvitești, comuna Șirineasa;
  • s-au efectuat lucrări de înlocuire rețea apă potabilă și branșamente PEHD D63 pe strada Măguri, orașul Horezu;
  • în vederea asfaltării drumului și betonării rigolelor, s-a reconfigurat un racord canal în orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu;
  • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
  • au fost executate branșamente de apă potabilă PEHD Dn25 pentru utilizatorii din satul Gătejești, orașul Băile Govora și satul Govora, comuna Mihăești;
  • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Distribuie