Vot pentru continuitate la Olanu. Votați primar Gheorghe Anghel!

Programul electoral

  • Extindere alimentare cu apă în Comuna Olanu pe POIM, 25 km lungime.
  • Extindere canalizare în ComunaOlanupe POIM 24 km lungime.
  • Canalizare cu fose sptice în satul Nicolești și satul Casa Veche peste strada Bisericii și străzile adiacente acesteia.
  • Înființare rețea de gaze în Comuna Olanu.
  • Modernizare iluminat public cu telegestiune în Comuna Olanu, proiect depus la Mediu.
  • Construire sală de sport la Școala cu clasele I-VIII Comuna Olanu prin CNI, proiect în derulare.
  • Asfaltarea tuturor străzilor adiacente străzii Bisericii.
  • Construirea unui pod peste pârâul Ursanca la Nicolești.

Comandat de Partidul Național Liberal
Realizat de Chera Nicoleta Întreprindere Individuală
Cod Unic de Identificare AEP – 21200012

Distribuie
error: Content is protected !!