Informare de presă privind situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL S.A. în municipiul Rm. Vâlcea

APAVIL S.A. a desfăşurat şi în perioada 06 – 12 iulie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

Lucrări de amenajare a terenului. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: I. L. Caragiale – Bl. A34, sc.B, Nicolae Iorga – Bl. A25, sc.D, Matei Basarab, Arinilor nr. 61, Drumul Oltului nr. 17 și Cerna nr.10.

Avarii soluţionate. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Arinilor nr. 63, Drumul Gării – Stație CFR, Buridava nr.28, Stolniceni nr.253, Matei Basarab – dezafectat legături rețea apă de pe coloana OL D400, la blocurile 128 și 134.

Pompe curăţate. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

Probleme punctuale. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • Au fost ridicate la cotă căminele de canalizare pe străzile Republicii – Bl. R28, Mihai Eminescu – supermarket Profi, Aleea Olănești – Bl. 10 și Bl. 11 și Bujorencii;
  • s-a asigurat asistență tehnică pe str. Bâlciului – Compania Topanel;
  • s-au curățat căminele de canalizare pe str. Carol I – Federalcoop;
  • a fost executat un racord de canalizare pe str. Regina Maria – Bl. C6;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

Reţele de canalizare menajeră curăţate. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Știrbei Vodă – Federalcoop; Tineretului – Bl. A11/1, Bl. B5; Republicii – Bl. R26, Bl. R24; Colonie Nuci; Matei Basarab; Libertății – Bl. A17, sc. C; Carol I; Arinilor; Banu Mărăcine și Doctor Hacman – Bl. 89.

3 apometre verificate şi montate. Tot în această perioadă au fost montate 3 apometre, dintre care 2 verificate și înlocuite și 1 montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 8 avize de amplasament și 11 avize tehnice.

Distribuie