Grămești – cea mai veche biserică a localității Costești

Capodoperă arhitectonică de patrimoniu cultural naţional • Biserica Grămeşti este o excepţională biserică de lemn, din 1664, ctitorie a mitropolitului Ştefan • Biserica s-a ridicat se pare pe fundaţiile unei biserici mai vechi, de secol XVI. • Biserica poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi este datată de o inscripţie din anul 7173.

Așezată pe un soclu înalt de calcar, ce îi dă aerul unei case boiereşti, Biserica de lemn din Grămești este cea mai veche biserică a localității Costești. Este amplasată la 100 de m de DJ 646 A Costești – Pietreni. Biserica poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului” și este datată de o inscripție din anul 7173, era bizantină, adică anii 1664 de la nașterea lui Christos.

Florile Govorei

Ctitorie a unui arhiereu al țării, mitropolitul Ștefan I, biserica de lemn este una dintre cele mai însemnate la sud de Carpați. Mitropolitul Ştefan, care a fost “copist” în mănăstirea Bistriţa, călugărit la Tismana, hirotonit ieromonah, apoi ales egumen şi mitropolit al Ţării Româneşti, în două rânduri (mai 1648 – iulie 1653; 1655 – 1668 ), este cel care ridică Schitul Grămeşti din satul Pietreni – Costeşti, o capodoperă arhitectonică de patrimoniu cultural naţional.

Ea face parte dintr-un număr restrâns de biserici ridicate din lemn de mari boieri și dregători de seamă. Acestea se disting de celelalte biserici de lemn de sate, ctitorite de mici boieri de țară, obști de moșneni sau clăcași, prin nivelul calitativ ridicat al dulgheritului și al înzestrării interioare.

Biserică de lemn, din 1664, ctitorie a mitropolitului Ştefan
Actul de naștere al bisericii a fost însemnat peste intrarea în biserică, în limba slavonă, într-o frumoasă caligrafie chirilică: „Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, acest sfânt hram dumnezeiesc s-a ridicat în slava și cinstea Adormirii Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, cu trudă de arhiepiscopul și mitropolitul Chir Ștefan. S-a zidit din temelie până la săvârșire în zilele lui Io Grigorie voievod, în anul 7173. Am scris eu, popa Stan”.

Anul bizantin 7173 poate fi tradus fie între anii 1664 – 1665. Dat fiind că prima domnie a domnitorului Grigore a luat sfârșit în 1664 se poate fixa acest an pentru datarea construcției. Biserica se remarcă prin așezarea pe un soclu înalt de calcar, ce îi dă aerul unei case boerești, planul cu pridvor, tindă, naos și altar în retrageri succesive, prin rafinamentul îmbinărilor și decorațiilor dulgherești, prin colecția de inscripții adunate pe pereții exteriori, icoanele de o bună calitate artistică și portretul de ctitor.

Distribuie