Dezvoltarea economică propusă de candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Vâlcea

Dezvoltarea economică și socială durabilă a judeţului Vâlcea este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii existente și a serviciilor de bază pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor județului nostru.

Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menţine decalajul accentuat dintre zonele rurale şi zonele urbane din judeţul nostru. Atunci când discutăm despre dezvoltarea economică sănătoasă, o abordare corectă și realistă include infrastructura, educația, serviciile medicale, mediul de afaceri și turismul.

Putem proiecta o viziune asupra dezvoltării economice doar dacă aliniem oferta educațională locală cu cererea pieței de muncă, dacă ținem cont de solicitările pe care micii și marii întreprinzători le au sau îndeplinim așteptările turiștilor care ne trec pragul. La rândul ei, concurența pe piața muncii poate fi intensificată doar prin crearea de noi locuri de muncă, prin stimularea înființării de noi societăți comerciale având ca profil de activitate producția materială de calitate superioară, care să asigure vandabilitatea ei rapidă.

Nu putem dezvolta parcuri industriale fără infrastructură și forță de muncă profesionalizată,fără a asculta necesitățile mediului de afaceri.

Toate aceste sectoare se află în viziunea noastră, într-o interdependență continuă.

DIALOGUL SUD-VEST OLTENIA ȘI JUDEȚELE LIMITROFE

România înregistrează decalaje regionale dramatice în ceea ce privește evoluţia și dezvoltarea.

După aproape 30 de ani de administrație PSD, județul Vâlcea stagnează față de celelalte județe ale regiunii în ceea ce privește dezvoltarea în toate domeniile de activitate.

Lipsa investițiilor, a infrastructurii dezvoltate, pasivitatea anumitor politici guvernamentale sunt doar pretexte folosite până acum pentru menținerea județului Vâlcea în captivitatea manipulării electorale.

Înainte de a discuta la nivel județean și local, cred că mai întâi este nevoie să ne așezăm la masa dialogului cu liderii administrațiilor din județele vecine.

Ținând seama de faptul că regiunea Olteniei a rămas mult în urma altor regiuni ale României, vom iniția și propune întâlniri trimestriale cu liderii Consiliilor Județene din celelalte județe componente ale regiunii, pentru a elabora strategii corelate, necesare dezvoltării zonale, pentru adaptarea și implementarea modelelor de bune practici și accesarea de fonduri europene prin asocierea administrativă bazată pe realizarea unor obiective comune.

Vom propune o implicare reală a reprezentanților desemnați din județul nostru, în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, urmărind să realizăm cu prioritate următoarele scopuri:

 • analiza exhaustivă a utilizarii fondurilor alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională;
 • atragerea altor surse financiare, locale și regionale, în vederea îndeplinirii obiectivelor și priorităților, surse ce se vor constitui ca venituri la Fondul pentru Dezvoltare Regională;
 • coordonarea și sprijinirea concretă, reală a dezvoltării parteneriatelor regionale;
 • coordonarea eficientă a activităților de mediatizare a politicilor și obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor finanțate de Uniunea Europeană, precum și pe cele privind utilizarea fondurilor alocate;
 • asigurarea transparenței și informării în mod real și cu celeritate a persoanelor fizice și juridice, inclusiv a celor care doresc să investească în regiunea noastră;

Pentru dezvoltarea economiei și turismului vâlcean, vom asigura dialogul în cadrul regiunii cât și o colaborare extinsă cu județele limitrofe, Sibiu, Hunedoara, Alba și Argeș.

ÎNFIINȚAREA ZONEI METROPOLITANE

Pornind de la necesitatea dezvoltării coordonate și corelate a zonei din apropierea municipiului, PNL susţine reînființarea Zonei Metropolitane Râmnicu Vâlcea, începand de la componența vechii structuri ce cuprindea Municipiul Râmnicu Vâlcea, orașele Băbeni, Călimănești, Băile Olănești, Ocnele Mari, Băile Govora și 7 comune.

Zona metropolitană va fi un instrument administrativ de dezvoltare integrată a localităţilor din aria de polarizare a municipiului reședință de județ.Ea va permite realizarea în parteneriat a unor proiecte de infrastructură, în primul rând rutieră, dar şi de utilităţi, și va asigura corelarea iniţiativelor de dezvoltare.

Totodată, zona metropolitană va oferi cadrul optim necesar pentru asigurarea unor servicii publice performante.

DEZVOLTAREA INVESTIȚIILOR

 • crearea parteneriatului între Consiliul Județean Vâlcea, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și societațile comerciale de pe platforma industrială pentru construirea unei centrale termoelectrice în cogenerare, pentru a asigura energia electrică și termică necesară industriei și populației din Râmnicu Vâlcea;
 • înființarea unui parc de cercetare științifico-tehnică pe lângă Insitutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea, singura unitate de profil rămasă viabilă încă;
 • colaborarea cu diferite Camere de Comerţ ale partenerilor europeni în vederea stabilirii de misiuni comerciale în judeţ (cu precadere in domeniu viticol);
 • colaborarea dintre Consiliul Judeţean şi consiliile locale, în vederea punerii la dispoziţia întreprinzătorilor și a investitorilor a terenurilor abandonate sau care au devenit inutilizabile exclusiv din cauza aberantă și total neproductivă că acestease află în proprietatea diferitelor ministere (descentralizarea proprietății imobiliare). Consiliul Județean se poate implica activ în derularea acestor demersuri benefice pentru dezvoltarea județului nostru;
 • adoptarea unui sistem multimodal de transport cu valențe ecologice;
 • extinderea rețelei de gaz în județul Vâlcea. În acest scop, vom asigura o corectă informare a populației și vom sprijini comunitățile locale pentru a beneficia de noile oportunități.
 • acordarea de sprijin logistic și fiscal celor care doresc să investească în judeţul Vâlcea și asigurarea de facilități investitorilor care crează noi locuri de muncă;
 • PNL susţine introducerea apei potabile şi construirea reţelelor de canalizare în toate localităţile judeţului, astfel încât toti cetățenii să beneficieze de acest serviciu și apa uzată să fie epurată în totalitate; 
 • dezvoltarea și modernizarea parcurilor industriale din Râmnicu Vâlcea, Drăgășani și Bălcești,plus realizarea unor parcuri industriale în Horezu și Brezoi;
 • continuarea proiectelor cu finanţare europeană pentru extinderea, reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare;
 • consilierea și sprijinirea juridică a tinerilor, care doresc să investească în mediul rural și să își înființeze ferme agricole, zootehnice sau să demareze diferite alte afaceri cu fonduri proprii sau fonduri europene (prin colaborare cu primăriile din județ);
 • asigurarea unor modalități de profesionalizare a tinerilor agricultori și crescători de animale care să ducă la modernizarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole și zootehnice existente şi la înfiinţarea de noi asociaţii sau grupuri de producători;
 • organizarea unor târguri itinerante ale producatorilor locali de tip „O zi– un oraș”, cu desfașurare în centrul orașelor din județ;
 • sprijinirea derulării procedurilor de intabulare, în condițiile în care, încasarea subvențiilor europene este condiționată de finalizarea acestui proces;
 • înființarea unor asociații agricole zonale ale agricultorilor și proprietarilor de utilaje în vederea eficientizării activităților agricole;
 • reabilitarea târgurilor săptămânale din județ;

Comandat de Partidul Național Liberal
Realizat de Chera Nicoleta Întreprindere Individuală
Cod Unic de Identificare AEP – 21200012

Distribuie
error: Content is protected !!