Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest”

APAVIL S.A. – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 30 decembrie 2019 – 03 ianuarie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD De 25: comuna Pietrari – satele Pietrarii de Sus şi Linia Nouă, comuna Buneşti – satul Răpăneşti, oraşul Horezu – strada Ifrimeşti; conductă OL 219: oraşul Băbeni – strada Petrolului. La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 s-a efectuat decolmatarea, desfundarea şi spălarea Staţiilor de ape uzate Cuculici şi Coastele Cernei, comuna Pietrari;

 s-a înlocuit pompă submersibilă defectă la Staţia de pompare apă potabilă din comuna Tomşani;

 s-a curăţat şi decolmatat barajul de captare Râmeşti;

 s-a demontat pompa dozatoare defectă la Staţia de apă Cernişoara;

 s-a izolat cu vată minerală conducta OL 89 din satul Romanii de Sus, localitatea Horezu;

 s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Răpăneşti;

 au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti;

 s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Tomşani, Cernişoara, Șirineasa şi Nicolae Bălcescu;

 s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;

 a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Distribuie