Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest”

APAVIL S.A. – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 20 – 23 ianuarie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 20 din comuna Tomşani – satul Foleştii de Sus şi oraşul Horezu – satul Romanii de Sus; conductă PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Ogrăzi, comuna Păuşeşti – satul Păuşeşti, oraşul Băile Govora – strada Pieţei, comuna Buneşti – satul Buneşti; conductă PEHD Dn 32: comuna Pietrari – satul Albota; conductă PEHD Dn 75: comuna Buneşti – satul Brozbeşti; conductă OL 89: oraşul Horezu – satul Romanii de Sus; conductă OL 219: oraşul Băbeni – strada Petrolului. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Galicea – satul Cremenari şi oraşul Băbeni – strada Neamţului. La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Răpăneşti;

 s-a desfundat reţeaua de canalizare şi s-au efectuat lucrări de amenajare a terenul în oraşul Băbeni – strada Aleea Liceului, oraşul Horezu – strada Mircea cel Bătrân şi comuna Șirineasa – „uliţa Lungan”;

 s-a efectuat spălarea filtrelor din cadrul Staţiei de epurare ape uzate Șirineasa;  s-a decolmatat dren captare la Staţiei de apă Tomşani;

 s-a desfundat racord canalizare în Horezu – strada Unirii;

 s-au executat branşamente noi în comuna Pietrari – satul Moţeşti şi comuna Mihăeşti – satul Govora;

 s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de apă Buneşti, comuna Buneşti;

 au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti;

 s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Șirineasa şi Nicolae Bălcescu;

 s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;

 a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate

Distribuie