Breaking News

Breaking News!

Un nou proiect european la Călimăneşti

Sep 17, 2018

Primăria oraşului Călimăneşti implementează Proiectul „Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate. Proiectul este implementat de Primăria oraşului Călimăneşti în parteneriat cu Asociaţia Scientia Nemus şi Şcoala Gimnazială „Şerban Vodă Cantacuzino” Călimăneşti cu structura Şcoala Gimnazială Jiblea Veche – Călimăneşti şi are ca obiectiv general combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche – Călimăneşti, din judeţul Vâlcea, prin implicarea a cel puţin 600 de persoa­ne, în măsuri integrate de educaţie, ocupare, antreprenoriat, susţinere a dezvoltării şi furnizării de servicii sociale/medicale/socio-medicale, îmbunătăţire a condiţiilor de locuit, combatere a discriminării şi promovării multiculturalismului. Perioada de implementare este februarie 2018 – februarie 2021. Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 13.753.324,87 RON. Activităţi desfăşurate: în data de 11.09.2018 s-a deschis Programul After School pentru grădiniţă, clasele primare şi gimnaziale şi pentru o grupă de liceeni care locuiesc în Ji­blea Veche. Evenimentul a avut loc la Şcoala Gimnazială Jiblea Veche – Călimăneşti. Au participat: primarul oraşului Călimăneşti, dr. Florinei Constantinescu, managerul proiectului, prof. Gabriela Ene, administratorul public al oraşului Călimăneşti, Constantin Necşoiu, reprezentanţii Şcolii Gimnaziale “Şerban Vodă Cantacuzino” – Călimăneşti cu structura Şcoala Gimnazială Jiblea Veche Călimăneşti – director prof. Emil Popa şi, respectiv, director adjunct prof. Ana Unugureanu, cadre didactice, elevi, părinţi şi reprezentanţi ai Poliţiei Locale Călimăneşti. “Vă urez succes! Am mare încredere în cadrele didactice, în părinţi, iar împreună vom reuşi să creştem şi să educăm aceşti copii minunaţi pentru ca ei să capete cunoştinţele nece­sare spre a deveni oameni pe care să ne bazăm în comunitatea locală”, a spus primarul oraşului Călimăneşti, beneficiar al proiectului. Prima grupă din cadrul programului educativ de tip “a doua şansă” a finali­zat cursurile în luna iulie 2018, iar cea de-a doua grupă începe cursurile la data de 1 octombrie 2018. S-a demarat Programul de Antreprenoriat, urmând ca o grupă de antreprenoriat să finalizeze cursurile. S-au făcut demersurile pentru achiziţia de formare continuă pentru şomeri. Grupul ţintă vizat de proiectul “SISTEM Călimăneşti – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie si Muncă în Călimăneşti” este constituit din: 300 beneficiari servicii educaţionale – preşcolari, elevi aflaţi în risc de abandon şcolar, persoane care au abandonat învăţământul obligatoriu; 200 beneficiarii servicii pentru accesul şi menţinerea pe piaţa muncii – persoane neocupate profesional sau care lucrează în gospodăria proprie în activităţi agricole de subzistenţă; 100 beneficiari servicii pentru susţinerea antreprenoriatului – persoane ocupate sau neocupate profesional care doresc să demareze o activitate economică independentă.

Flash centru, Primari in vizor

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: