Breaking News

Breaking News!

Un nou proiect de impact la Călimăneşti

Iun 26, 2018

Potrivit declaraţiilor primarului Florinel Constantinescu, proiectul „Sistem Călimăneşti – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti” îşi propune combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche, prin implicarea a cel puţin 600 de persoane în măsuri integrate de educaţie, ocupare, antreprenoriat, susţinere a dezvoltării şi furnizării de servicii sociale/medicale/socio-medicale, îmbunătăţire a condiţiilor de locuit, combatere a discriminării şi promovării multiculturalismului. Proiectul urmăreşte informarea a 200 de persoane neocupate profesional cu privire la evoluţia, dinamica, cerinţele pieţei muncii din regiunea Sud Vest Oltenia şi creşterea capacităţii acestora de ocupare prin participarea la programe de informare, consiliere şi orientare profesională. Un alt obiectiv al proiectului vizează creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale pentru 200 de persoane neocupate profesional din comunitatea Jiblea Veche-Călimăneşti, prin participarea la programe de formare profesională continuă. Creşterea motivaţiei grupului ţintă pentru (re)integrare pe piaţa muncii şi facilitarea ocupării unui loc de muncă pentru 105 persoane din grupul ţintă; implementarea de programe şi servicii integrate de consiliere, formare profesională, activităţi de sprijin pre şi post înfiinţare pentru un număr de 100 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune sociala, în vederea susţinerii antreprenoriatului şi a ocupării pe cont-propriu; încurajarea antreprenoriatului prin Organizarea unui Concurs de Planuri de Afaceri şi oferirea de sprijin financiar pentru iniţierea a 30 de start-upuri, se numără printre obiectivele proiectului. Beneficiarii de servicii pentru accesul şi menţinerea pe piaţa muncii (200 persoane) vor fi: persoane neocupate profesional (şomeri, casnici, persoane inactive) sau care lucrează în gospodăria proprie în activităţi agricole de subzistentă şi care sunt apte pentru încadrare pe piaţa muncii. Aceştia vor fi incluşi în programe de formare profesională continuă, urmărindu-se ca cel puţin 185 dintre aceştia să obţină o calificare. Beneficiarii de servicii pentru susţinerea antreprenoriatului (100 persoane) vor fi persoane ocupate sau neocupate profesional care doresc să demareze o activitate economică independentă. În procesul de selecţionare a membrilor grupului ţintă ce va participa la aceste activităţi va fi prevăzută şi o etapă de interviu în care potenţialii membri să îşi prezinte motivele pentru care doresc să înfiinţeze o firmă, ce ii califică pentru deschiderea unei activităţi economice etc. Dintre beneficiarii de servicii de stimulare a accesului pe piaţa muncii, proiectul şi-a propus ca obiectiv ca 105 persoane să fie ocupate profesional (75 de persoane să beneficieze de un loc de muncă şi 30 de persoane să demareze o activitate independentă). Pentru realizarea activităţilor prezentate a fost conceput un chestionar de evaluare a nevoilor de formare profesională în rândul angajatorilor locali. „Importanţa identificării nevoii de formare profesională la nivelul angajatorilor locali/din regiune este una majoră, pe baza chestionarelor completate urmând a fi stabilite cursurile de formare la care vor participa beneficiarii de servicii în perspectiva angajării lor ulterioare. Totodată, este de menţionat faptul că 12 luni, angajatorii locali vor primi, pentru fiecare beneficiar angajat suma de 900 de lei”, a punctat primarul Florinel Constantinescu. Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Călimăneşti nr.3 din 19.01.2018 s-a aprobat proiectul „Sistem Călimăneşti – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti Cod: SMIS 114614”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional Capital Uman 2014-2020 prin Fondul Social European; Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei iar la data de 06.02.2018 a fost semnat contractul de finanţare nr.1010 pentru proiectul „Sistem Călimăneşti – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti Cod: SMIS 114614”. (Cristian BERENDEŢ)

Flash centru, Primari in vizor

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: