Breaking News

Breaking News!

ULTIMA ORĂ. Ce au decis autorităţile în cazul Alunu!

Iun 08, 2017

Florian Marin, prefectul judeţului Vâlce a convocat astăzi în şedinţă extraordinară Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, la ora 14:00, în sala nr. 2 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, unde a avut loc şi o videoconferinţă la care a participat şi Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Tema şedinţei a reprezentat-o situaţia actuală a alunecării de teren din localitatea Alunu, măsurile de protecţie a gospodăriilor populaţiei aflate pe direcţia frontului de alunecare, a drumului judeţean DJ 605 C, Berbeşti-Alunu-Alimpe?ti-Limită judeţul Gorj, a liniilor de energie electrică şi a albiei râului Olte?. Materialele au fost prezentate de către specialişti din cadrul comisiei interministeriale de la nivelul Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi de către colonelul Ionel Nu?ă, inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă – Vâlcea. În urma dezbaterii în şedinţă a punctelor prezente pe ordinea de zi, s-au aprobat toate proiectele de hotărâre privind problematica menţionată, anume: aprobarea suspendării lucrărilor de intervenţie pe halda de steril din comuna Alunu, precum şi retragerea utilajelor şi a personalului deservent pe amplasamente sigure, în condiţiile înregistrării unor precipitaţii torenţiale aşa cum sunt prognozate pentru perioada 7-9 iunie 2017, reluarea lucrărilor de intervenţie pe halda de steril şi de transport a materialului alunecat se va realiza atunci când condiţiile meteo o vor permite, la decizia şi după consultarea persoanelor decidente stabilite; aprobarea evacuării, ca  măsură de protecţie civilă,  pe niveluri de urgenţă şi etape de evacuare respectiv: Nivelul I de urgenţă pentru familia Avram Pantelimon, în două etape evacuare, respectiv etapa I, persoanele din componenţa familiei, etapa II, animalele şi bunurile din gospodărie; Nivelul II de urgenţă pentru familia Mânzatu Ion, cu cele două etape de evacuare şi Nivelul III de urgenţă pentru familia Diţă Pătru, tot cu cele doua etape de evacuare. Decizia de evacuare se va emite de către primarul localităţii Alunu, la propunerea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Alunu, după consultarea comandantului acţiunii; Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea solicită Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Alunu întocmirea unei liste cu deţinătorii terenurilor pe care urmează a se executa devierea cursului de apă Olteţ, soluţie tehnică propusă de specialiştii Administraţiei Bazinale de Apă Olt; Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea propune Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Alunu să analizeze posibilitatea întocmirii, de către o persoană specializată, a unor rapoarte de evaluare a gospodăriilor ce au fost evacuate din zona afectată; Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea solicită convocarea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în vederea identificării unor măsuri şi acţiuni de sprijin pentru gestionarea situaţiei produse de alunecarea haldei de steril din comuna Alunu, pct. Gropile, prin soluţiile indicate în cadrul dezbaterilor, respectiv devierea albiei râului Olteţ pe o lungime de 750 ml, soluţie propusă de specialiştii Administraţiei Bazinale de Apă Olt, efectuarea unor lucrări de protecţie a platformei drumului judeţean DJ 605 C  Berbeşti – Alunu – Alimpeşti – Limită jud. Gorj şi a podului existent la km 7+133, continuarea lucrărilor de intervenţie pe halda de steril, de transport a materialului alunecat şi de amplasare a unor casete din beton în albia râului Olteţ, în scopul curgerii materialului alunecat peste albie,  soluţie propusă de Institutul de Cercetare Ştiinţifică, Inginerie Tehnologică şi Proiectare Mine pe Lignit (ICSITPML) Craiova şi susţinută de operatorul minier şi analiza în cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă a oportunităţii de acordare a unor despăgubiri băneşti pentru titularii gospodăriilor evacuate din zona afectată.

Actualitate, Flash centru

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: