Breaking News

Breaking News!

Stimulent financiar pentru familiile cu nou-născuţi din Pietrari

Iun 21, 2017

Iniţiativă lăudabilă a primarului Nicolae Moraru şi a Consiliului Local din comuna Pietrari. S-a aprobat acordarea unui stimulent financiar pentru nou – născuţi, în cuantum de 1000 lei net.

 

Condiţii de acordare

Nicolae Moraru, primarul localităţii Pietrari, a punctat faptul că acordarea stimulentului se va face în baza cererii şi documentelor doveditoare, obligatorii depuse la Compartimentul de asistenţă socială. Angajaţii Compartimentul de asistenţă socială vor înregistra doar cererile care sunt însoţite de toate documentele justificative, în urma verificării integrităţii şi valabilităţii informaţiilor. Cererea privind acordarea stimulentului pentru nou-născut va fi însoţită de următoarele acte: actul de identitate al unuia dintre părinţi (original şi copie); certificatul de naştere al copilului (original şi copie); cerere tipizată; biletul de ieşire din spital/certificat medical constatator al naşterii emis de către unitatea sanitară; extras de cont pentru efectuarea viramentului, după caz. Stimulentul financiar se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere, cu respectarea următoarelor condiţii: cel puţin un părinte are domiciliul pe raza comunei Pietrari; naşterea s-a înregistrat într-o maternitate din România; dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai daca este complet; termenul de depunere a dosarului este de 45 de zile de la data naşterii copilului. Nu beneficiază de stimulentul financiar persoanele care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin regulament; dosarul depus este incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile; nu au respectat termenul de depunere a cererilor. Stimulentul financiar pentru noul născut se va acorda în cuantum total în termen de 30 de zile de la depunerea cererii sau lunar în zece rate în cuantum de 100 lei, în raport de posibilităţile bugetare .

Se urmăreşte creşterea natalităţii

Expunerea de motive care a stat la baza hotărârii privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi stipulează faptul că se urmăreşte creşterea natalităţii în localitatea Pietrari. „În conformitate cu prevederile Codul Civil, statul, prin autorităţile publice, respectă şi ocroteşte familia, viaţa intimă şi privată fiind obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale dezvoltarea şi consolidarea familiei. Potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr.292/2001, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să intervină pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. Sistemul naţional de asistenţă socială se întemeiază pe valori şi principii generale printre care şi activizarea «potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final creşterea calităţii vieţii personale şi întărirea nucleului familial. Dată fiind această situaţie, părinţii trebuie sprijiniţi de către stat în îngrijirea, creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copilului în cadrul familiei». Reducerea continuă a natalităţii, în paralel cu o creştere constantă a numărului vârstnicilor va determina schimbarea echilibrului între generaţii, cu consecinţe majore asupra dezvoltării socio-economice viitoare prin reducerea progresivă a disponibilităţii privind resursele umane. Ţinând cont de multiplele cheltuieli pe care o familie tânără trebuie să le realizeze odată cu venirea pe lume a unui nou născut, propun acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi în cuantum de 1000 lei net/nou-născut. Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de administratorul public şi compartimentul de asistenţă socială şi ţinând cont de faptul că proiectul de hotărâre este în concordanţă cu prevederile legale în vigoare precum şi că acesta va contribui semnificativ la creşterea natalităţii la nivelul comunei Pietrari, supun Consiliului Local al Comunei Pietrari, spre analiză, proiectul de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi”, se arată în expunerea de motive care a stat la baza acordării unui stimulent financiar pentru familiile din Pietrari cu  nou-născuţi. (Cristian BERENDEŢ)

Flash centru, Primari in vizor

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: