Breaking News

Breaking News!

Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Vâlcea riscă să ajungă o ruină

Ian 22, 2018

• NEPĂSARE! Autorităţile locale şi centrale ignoră o problemă gravă

 

Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Vâlcea, ultima de acest gen din zona Olteniei, se află într-o situaţie critică din cauza retrocedărilor masive ale suprafeţelor de teren aflate în patrimoniul său, precum şi a deficitului de fonduri necesare susţinerii activităţii de cercetare. Autorităţile vâlcene şi cele centrale, ignoră problemele grave ale Staţiunii şi par nepăsătoare la dezastrul care se prefigurează. Singurul semnal de alarmă a fost tras recent, de la tribuna Parlamentului, de senatorul liberal Romulus Bulacu, prin intermediul unei interpelări intitulată sugestiv: „Cercetarea pomicolă este …«în pom»”. Răspunsul primit de la Ministerul Educaţiei, confirmă nepăsarea autorităţilor.

 

Retrocedări suspecte

Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Vâlcea, printre ultimele rămase în ţară, a fost preluată prin absorbţie de Universitatea din Craiova în baza Legii nr. 45/2009 şi Hotărârii nr. 1527/2009. În urma retrocedărilor de terenuri, staţiunea a pierdut aprox. 90% din cele 1035 ha teren deţinute în 1990 în judeţul Vâlcea în zonele Horezu, Căzăneşti, Bujoreni, Stoileşti, Govora şi Brezoi.  În aceste condiţii, suprafeţele experimentale s-au redus la 148,24 ha (34,06 în Bujoreni şi 114,18 în Căzăneşti. În anul 2014, Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Vâlcea a mai pierdut 2,44 ha de teren situate într-o zonă bine cotată a investiţiilor imobiliare – la ieşirea din municipiul Râmnicu Vâlcea. Pe această suprafaţă, indispensabilă activităţii de cercetare – dezvoltare sunt situate clădirea administrativă a staţiunii, sere şi livezi cu soiuri de pomi fructiferi rezultaţi din munca de cercetare a inginerilor vâlceni (inclusiv o livadă de meri, peste care se pliase un sistem experimental de plase de protecţie, care urmează să fie defrişată). Procesul de retrocedare a terenurilor în comuna Bujoreni a fost influenţat de preocupările ilegale ale fostului primar Alecsandru Roşu, la adresa sa fiind formulate mai multe plângeri penale, unele dintre ele având ca obiect posibile fapte ilegale săvârşite în procesul de retrocedare/restituire a terenurilor.

Dotări precare. Specialişti puţini şi prost plătiţi

Surse din instituţie pretind că există riscul pierderii specialiştilor din cauza slabei finanţări şi a faptului că o parte din aceştia au contracte de muncă pe perioadă determinată, iar salariile sunt cu puţin peste minimul pe economie. Pentru a funcţiona,  trebuie să se autofinanţeze prin comercializarea soiurilor de prun, nuc, măr, alun, castan şi salcie energetică pe care le dezvoltă, cererea crescând anual pe fondul unei relansări timide a pomiculturii în ţara noastră, acest lucru realizându-se numai primăvara şi toamna. Subfinanţarea a avut drept consecinţă dotarea precară a unităţii şi a laboratoarelor de cercetare, în multe situaţii cercetătorii fiind nevoiţi să-şi procure materialele necesare din fonduri proprii. Pe de altă parte, deşi sunt retribuiţi la un nivel minimal, angajaţii Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Vâlcea sunt mulţumiţi că unitatea încă mai funcţionează şi că-şi primesc salariile, deşi în unele situaţii cu întârziere.

Semnal de alamă de la tribuna Parlamentului

Parlamentarul liberal Romulus Bulacu a tras un semnal de alarmă privind soarta Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Vâlcea, adresând o interpelare ministrului Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop. „După 1989, statul, din dorinţa de a transforma peste noapte societăţile care-i aparţineau în unităţi de tip occidental, a lăsat în voia sorţii staţiunile de cercetare pomicolă. Capriciile vremii, reorganizările, lipsa dotărilor şi a investiţiilor, pierderea suprafeţelor de teren aflate în administrare, prin Legea retrocedărilor, şi subfinanţarea au distrus, în timp, cercetarea în acest domeniu. Doar atunci când sunt programe europene de implementat guvernanţii îşi mai aduc aminte că e nevoie şi de cercetare. Aşa a fost cu zonarea pomiculturii – condiţie sine qua non pentru derularea subprogramului pomicol – abia atunci au alocat fonduri şi au apelat la staţiunile pomicole, care păstrează cei mai bine pregătiţi oameni din domeniu. Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Vâlcea – SCDPV, aflată din 2009 în subordinea Universităţii din Craiova, se află într-o situaţie nefavorabilă din cauza retrocedărilor masive ale suprafeţelor de teren aflate în patrimoniul şi a deficitului de fonduri necesare susţinerii activităţii de cercetare. În urma retrocedărilor de terenuri, staţiunea a pierdut aprox. 90% din cele 1035 ha deţinute în 1990 în judeţul Vâlcea (Horezu, Căzăneşti, Bujoreni, Stoileşti, Govora şi Brezoi), suprafeţele experimentale reducându-se la aproape 150 de ha. Subfinanţarea a avut drept consecinţă dotarea precară  a unităţii şi a laboratoarelor de cercetare, în multe situaţii cercetătorii fiind nevoiţi să-şi procure materialele necesare din fonduri proprii. Inginerii întâmpină dificultăţi şi în brevetarea soiurilor şi în menţinerea actualelor brevete, respectiv în înscrierea şi reînscrierea speciilor în catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, activităţi care, în mod normal, ar trebui să fie gratuite pentru staţiunile de cercetare. Cercetătorii vâlceni se pot lăuda că la sediul de la Bujoreni au fost realizate instalaţii pentru multiplicarea materialului genetic de nuc altoit, unic în România, din păcate nebrevetat, încă, din cauza lipsei sumei de bani necesare demarării şi susţinerii procedurii. Activitatea de cercetare a staţiunii este vitală pentru dezvoltarea pomiculturii în judeţul Vâlcea şi nu numai, având un impact major în ceea ce priveşte dezvoltarea soiurilor de nuc, castan şi alun, fiind printre ultimele unităţi cu baza biologică adecvată din România. Consider că este nevoie să acordăm o şansă cercetării, care să contribuie la dezvoltarea agriculturii în întregul ei. Pentru că se ştie, agricultura a avut şi are în continuare un aport substanţial la realizarea PIB-ul României. Pe cale de consecinţă, domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere faţă de cele prezentate şi să detaliaţi măsurile pe care le aveţi în vedere pentru a sprijini staţiunile de cercetare din România, respectiv Vâlcea”, se menţiona în interpelarea parlamentarului liberal vâlcean.

Dezinteres ministerial alarmant

Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop, a răspuns recent interpelării senatorului PNL, Romulus Bulacu, dovedind lipsă de interes faţă de o problemă gravă a judeţului. Redăm răspunsul halucinant al celui care ocupă fotoliul ministerial: „Toate instituţiile de învăţământ superior de stat sunt eligibile pentru a depune proiecte specifice de dezvoltare instituţională, care pot viza, prin alte domenii, asigurarea funcţionării în bune condiţii a grădinilor botanice universitare, a staţiunilor didactice, a bazelor de practică şi a altor infrastructuri de susţinere a activităţilor didactice şi de cercetare, în conformitate cu prevederile OMENCS nr.3632/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, cu modificările şi completările ulterioare. Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor sunt considerate venituri proprii ale acestora şi sunt utilizate în condiţiile autonomiei universitare şi în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare instituţională, în vederea realizării obiectivelor din domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare”.  SCDP Vâlcea - este o unitate de Cercetare – Dezvoltare care are misiunea de relansare şi modernizare a pomiculturii româneşti, în general şi a pomiculturii din regiunea Oltenia, în special, de integrare şi aliniere a acestui domeniu, în plan ştiinţific şi economic la Uniunea Europeană, cu respectarea cerinţelor comunitare şi asigurarea unei competitivităţi internaţionale a produselor pomicole, a celor bioenergetice şi de protecţie a mediului. Scopul activităţii SCDP Vâlcea este de a asigura baza ştiinţifică, biologică şi tehnologică în măsură să contribuie la modernizarea pomiculturii româneşti şi să asigure pregătirea şi formarea profesională a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în acest domeniu. Din rândul cercetătorilor se reproşează lipsa de preocupare a factorilor de decizie centrali – Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Agriculturii – care s-au limitat la a transfera responsabilitatea staţiunilor în sarcina universităţilor de stat (au fost mai multe situaţii similare în ţară) şi nu a avut şi nu au o viziune, o strategie în ceea ce priveşte evoluţia cercetării, cel puţin în domeniul pomiculturii şi horticulturii. Lipsa de implicare a autorităţilor locale şi centrale poate transforma într-o ruină Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Vâlcea. (Nicoleta CHERA)

Dezvaluiri, Flash centru

Despre autor

Informatie in curs de actualizare