Breaking News

Breaking News!

SITUAŢIE. Lista unităţilor de învăţământ din judeţul Vâlcea care vor fi comasate

Feb 08, 2018

Până în prezent, 12 şcoli şi grădiniţe din judeţul Vâlcea vor fi comasate. În concluzie, începând cu anul şcolar 2018-2019, vor fi comasate următoarele unităţi de învăţământ: 1. Grădiniţa cu program normal – comuna Alunu; 2. Şcoala Primară sat Bistriţa – comuna Costeşti; 3. Grădiniţa cu program normal sat Pietreni – comuna Costeşti ; 4. Grădiniţa cu program normal, sat Cermegești, comuna Lădesti; 5. Grădinița cu program normal nr. 2, sat Valea Mare, oraş Băbeni; 6. Grădiniţa cu program normal, sat Gătejești, oraş Băile Govora;  7. Grădiniţa cu program normal nr. 4, oraş Berbeşti; 8. Şcoala Primară, sat Romaneşti, comuna Roşiile; 9. Grădiniţa cu program normal, sat Ciorăşti, comuna Şirineasa; 10. Grădiniţa cu program normal, sat Cumpene, comuna Slătioara; 11. Grădiniţa cu program normal, sat Budele, comuna Tetoiu; 12. Grădiniţa cu program normal, sat Drăganu, comuna Valea Mare. Conducerea ISJ Vâlcea precizează faptul că, în comuna Roșiile, autorităţile locale au decis închiderea şcolii primare, sat Romanești şi redeschiderea Grădiniţei cu program normal, sat Zgubea. Reprezentanţii ISJ susţin că mai sunt două unităţi administrativ-teritoriale care au solicitat în acest an avizarea reţelei şcolare, comuna Stoenești (unde se vor comasa Şcoala Primară, sat Dobriceni şi Grădiniţa cu program normal, sat Piscu Mare), respectiv comuna Dănicei (Şcoala Gimnazială, sat Lăunele de  Jos urmând să devină şcoala primară), solicitări care încă nu au fost avizate. De asemenea, numeroase consilii locale/primării nu au respectat prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi nici etapele din calendar: adoptarea proiectului reţelei şcolare, avizarea acestuia de către inspectoratul şcolar şi, în ultimă instanţă, aprobarea hotărârii consiliului local. Au fost consilii locale care au adoptat direct hotărârea (iar nu proiectul ei), solicitând avizarea acesteia.

În conformitate cu prevederile Capitolelor III şi IV din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitąr de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, aprobate prin O.M.E.N. nr. 5472/07.11.2017, în data de 15.I I .2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea a solicitat, U.A.T. – urilor din judeţ, să transmită, până la data de 06 decembrie 2017, proiectul privind organizarea/ reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din raza lor teritorială pentru anul şcolar 2018-2019. Aceste proiecte de hotărâri ale consiliilor locale erau necesare în vederea emiterii avizului conform şi a fundamentării proiectului planului de şcolarizare. Pentru emiterea avizului conform, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea a ţinut cont de următoarele criterii, conform prevederilor de la art. 25 din Metodologie:  calitatea educaţiei;  asigurarea finanţării de bază pentru toţi copiii elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, conform legislaţiei în vigoare;  eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale şi umane;  încadrarea cheltuielilor unităţii de învăţământ de stat în fondurile alocate pentru finanţarea de bază şi în numărul de posturi didactice, didactice-auxiliare şi nedidactice aprobate acesteia de către ISJ Vâlcea. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, obţinerea avizului conform este obligatorie, fiind expres prevăzută de lege, lipsa acestuia atrăgând nulitatea actului administrativ de autoritate.

Flash centru, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: