Breaking News

Breaking News!

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Rm. Vâlcea

Oct 26, 2018

• APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 20 – 26 octombrie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

Lucrări de amenajare a terenului. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Buda şi Mihai Viteazul.

Avarii soluţionate. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe strada Mihai Viteazul – PT 34.

Pompe curăţate. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu şi Bogdan Amaru.

Probleme punctuale. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: continuă lucrările în vederea conectării reţelei de fontă Ø350 cu reţeaua de fontă Ø175 pe strada Ştirbei Vodă; au fost finalizate lucrările de reabilitare a reţelei de apă potabilă şi branşamente cu cea existentă pe străzile Posada şi Krusevac; continuă lucrările de extindere a reţelei de apă şi execuţie branşamente pe strada Stolniceni; au fost finalizate lucrările de reabilitare a reţelei de apă potabilă şi branşamente cu cea existentă pe strada Posada; a fost curăţat subsolul Bl. S24, str. Calea lui Traian;  au fost ridicate la cotă 4 geigere pe str. Matache Temelie; au fost tencuite căminele de canalizare pe str. Mircea Vodă, Bl. Federalcoop; au fost reparate căminele de canalizare deteriorate pe str. Lucian Blaga, Bl. A42/1; s-au ridicat la cotă şi au fost tencuite 2 cămine de canalizare pe str. Henri Coandă; au fost confecţionate şi turnate 16 piese suport în vederea montării; s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat; s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit; au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

Reţele de canalizare menajeră curăţate. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Petrişor – Bl. P5; str. Lucian Blaga – Bl. A41/1, Bl. A42/2, Bl. A49 şi Bl. A50; str. Ostroveni – Bl. A40/2; str. Marin Preda – Bl. A28/2 sc. B; str. Aleea Teilor – Grădiniţa nr. 1; str. Nicolae Iorga – Bl. A27/1, sc. A;  Bd. Tineretului – Bl. A12, Bl. A62 şi Bl. A64, sc. D; str. Ostroveni – Bl. A14, sc. E şi F, str. Iancu Pop – Bl. 63.

34 apometre verificate şi montate. Tot în această perioadă au fost montate 34 apometre, dintre care 26 verificate şi înlocuite şi 8 montaje apometre noi şi au fost realizate 11 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea. De asemenea, au fost întocmite 3 avize tehnice şi 6 avize de amplasament.

Flash centru, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: