Breaking News

Breaking News!

Senatorul Bulacu duce dezastrul ecologic de la Măldăreşti pe masa Ministrului Mediului

Mar 06, 2017

Situaţie alarmantă. Munţi de gunoaie care emană un miros insuportabil. Localnici disperaţi a căror sănătate este pusă în pericol. O suprafaţă de 60.000 mp de teren, ocupată abuziv. Animalele locuitorilor din zonă, la un pas de moarte. Imagini îngrozitoare. Problema este cunoscută de autorităţile vâlcene care ridică neputincioase din umeri sau tolerează fapte penale. Senatorul liberal Romulus Bulacu ia atitudine şi solicită prin intermediul unei interpelări adresate recent ministrului Daniel Constantin să-i comunice un punct de vedere şi măsurile pe care urmează să le ia pentru remedierea acestei situaţii. Demersul parlamentarului PNL vine în urma unui memoriu adresat de primarul localităţii Măldăreşti, Ion Bociog. Acuzaţiile primarului: „Am sesizat de nenumărate ori Garda de Mediu, Agenţia de Mediu şi Prefectura, fără rezultat!… Deşeurile primite la groapa de gunoi nu sunt însoţite de documentele conforme cu normele legale, nu sunt cântărite, iar plata se face uneori direct de către transportatori sau şefii firmelor ce transportă, aceştia au fost văzuţi la groapa respectivă, fie de paznici fie de reprezentanţi ai primăriei… SC SACOMET SA Horezu, în momentul de faţă este tolerat să funcţioneze fără autorizaţia de la Administraţia Bazinală de Apă Olt – SGA Vâlcea de doi ani expirând termenul”, se menţionează în memoriul primarului din Măldăreşti.

Interpelarea senatorului Bulacu

„Măsuri pentru dezastrul ecologic din comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea”, o nouă interpelare a senatorului liberal Romulus Bulacu adresată Ministrului Mediului – Daniel Constantin. „Supun atenţiei dumneavoastră situaţia aşa zisei «gropi de gunoi» din comuna Măldărești, judeţul Vâlcea, şi o denumesc astfel, deoarece, în urma rapoartelor întocmite de către autorităţi, reiese clar că nu respectă normele şi directivele europene în domeniu. De zeci de ani, localnicii acestei comune trăiesc un adevărat coşmar din cauza amplasării gropii de gunoi în apropierea gospodăriilor, la marginea pădurii şi a islazului comunal. Pe o suprafaţă de 60.000 mp se întind munţi de gunoaie cu un miros pestilenţial greu de suportat, ce au ca rezultat ape infestate şi afectarea stării de sănătate a cetăţenilor din zonă. Aceasta este imaginea dramatică pe care o oferă groapa de gunoi ce ar fi trebuit închisă cu ani în urmă. Deşeurile depozitate aici se află pe o păşune neîngrădită, fără secţie specială de reciclare, fără  bazin vidanjabil pentru colectarea levigatului sau rampă de spălare a autovehiculelor transportatoare. Reziduurile pătrund în pânza freatică a pârâului Valea Cornet şi a pârâului Gorunet. În urma deplasării la faţa locului, localnicii mi-au semnalat că în afară de gunoaiele solide, pe timpul nopţii, vin cisterne cu reziduuri petroliere şi camioane încărcate cu deşeuri medicale şi farmaceutice, din alte judeţe, ce sunt deversate într-un canal colector cu următorul traseu: pârâul Valea Cornet, pârâul Ciupa, râul Olt. Astfel, comuna Măldărești a devenit, fără voia ei, «gazda» unui adevărat dezastru ecologic. Alăturat, vă înaintez un memoriu primit de la Primăria Comunei Măldărești. Menţionez că edilul Ion Bociog a sesizat, în nenumărate rânduri, instituţiile competente, dar fără a avea un rezultat concret. Pe cale de consecinţă, domnule ministru, având în vedere aspectele semnalate mai sus, alături de memoriul depus, vă rog să-mi comunicaţi, cu autoritatea de care dispuneţi, un punct de vedere şi măsurile pe care le veţi lua pentru remedierea acestei situaţii. Solicit răspuns scris”, se arată în interpelarea senatorului vâlcean Romulus Bulacu.

Memoriul primarului Bociog

Primarul din Măldăreşti, Ion Bociog, a înaintat recent un memoriu către senatorul liberal Romulus Bulacu. Redăm memoriul primarului: „UAT Măldăreşti, judeţul Vâlcea reprezentată prin Bociog Ion în calitate de Primar, vă aduc la cunoştinţă următoarele: • Începând cu anul 1996 pe teritoriul UAT Măldăresti a fost înfiinţată o groapă de gunoi aparţinând SC SACOMET SA, iniţial pe o suprafaţă de 6.000 mp. cedată Primăriei Horezu, judeţul Vâlcea prin aviz nr. 4164/21.10.1972 de către Primăria Comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea. Ulterior, SC SACOMET SA cu sediul în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, reprezentată legal prin Nicolaescu Florin, şi-a însuşit o suprafaţă de 30.000 mp. şi drumul de acces în suprafaţă de cca 560 mp. prin intabularea dreptului de proprietate fără a menţiona ca titlu sau în baza căruia a solicitat şi s-a efectuat intabularea, act care nu mai era valabil fiind anulat şi retras prin Decizia nr. 87/24.08.2006 a Consiliului Judeţean VâlceaPentru lămurirea regimului juridic al terenului stăpânit fără drept de către SC SACOMET SA precum şi rezolvarea problemelor de administrare a gropii de gunoi ce a funcţionat şi funcţionează şi în prezent cu încălcarea tuturor normelor de protecţie şi siguranţă publică, UAT Măldăreşti a întreprins o serie de demersuri fără rezultatÎn prezent SC SACOMET SA şi-a extins suprafaţa ocupată abuziv de la 30.000 mp. la peste 60.000 mp. profitând de pasivitatea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu şi sesizate permanent de UAT Măldăreşti Suprafaţa respectivă de peste 60.000 mp. afectată în prezent de deponia SC SACOMET SA, precum şi drumul de acces în suprafaţă de 560 mp. fac parte din islazul comunal Măldăreşti, situaţia juridică dovedită cu actul de cumpărare nr. 2031/aprilie 1934 şi inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Măldăreşti (Anexa 48, Hotărârea nr. 14/ 13.08.1999), HG nr. 1362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea – MO nr. 28/bis/2002În momentul actual avem pe rol două acţiuni civile având ca obiect revendicarea imobiliară privind suprafaţa de teren ocupată de SC SACOMET SA, aflate pe rolul Judecătoriei HorezuSolicităm cercetarea tuturor aspectelor învederate şi luarea de urgentă a măsurilor cuvenite întrucât nu sunt respectate nici măcar normele elementare de siguranţă publică, sens în care SC SACOMET SA nu respectă nici una din obligaţiile ce decurg din emiterea autorizaţiei de funcţionare, respectiv depozitarea deşeurilor a fost extinsă în afara perimetrului autorizat, până în albia pârâului Valea Cornetului, pârau ce traversează cătunul Ciupa, împrejurări în care rezidurile purtate de pârau se infiltrează în pânza freatică afectând sănătatea locuitorilor şi animalelor din zonăDeşeurile primite la groapa de gunoi nu sunt însoţite de documentele conforme cu normele legale, nu sunt cântărite, iar plata se face uneori direct de către transportatori sau şefii firmelor ce transportă, aceştia au fost văzuţi la groapa respectivă, fie de paznici fie de reprezentanţi ai primărieiNu dispune de rampa de spălare a autovehiculelor transportatorilor la ieşirea din rampă, fapt ce determină antrenarea deşeurilor pe DN 67 ce pune în pericol sănătatea publică şi accidente de circulaţieToate aspectele au fost făcute cunoscute de nenumărate ori Gărzii de Mediu, Agenţiei de Mediu, Prefecturii, fără rezultatInsistăm în luarea tuturor măsurilor pentru respectarea drepturilor ce se impun în sensul că SC SACOMET SA Horezu până în prezent nu a plătit impozitul aferent pe toata perioada derulării activităţii datorând în acest moment peste 65.000 lei taxe şi impozite către Primăria Măldăreşti, judeţul Vâlcea. În momentul de faţă este tolerat să funcţioneze fără autorizaţia de la Administraţia Bazinală de Apă Olt – SGA Vâlcea de doi ani expirând termenul”, se arată în memoriul primarul Ion Bociog. (Nicoleta CHERA)

Dezvaluiri, Flash centru

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: