Breaking News

Breaking News!

Şedinţă maraton la Primăria Râmnicului. 48 de proiecte pe ordinea de zi

Mar 26, 2018

Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 28.03.2018, ora 13.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

ORDINE DE ZI: 

1.      Raport și proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la societatea Piețe Prest SA pentru anul 2018.
2.      Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la societatea ETA SA pentru anul 2018.
3.      Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2018.
4.      Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii  și subvenții al instituțiilor de cultură, sport și asistență socială pentru anul 2018.
5.      Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2018.
6.      Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut bancar pentru investiții în valoare de 25.000.000 lei.
7.      Raport și proiect de hotărâre privind modificarea nivelului taxelor aplicabile de societatea Piete Prest SA în piețele agroalimentare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.
8.      Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților acționarului unic – municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA să  reînnoiască mandatele membrilor Consiliului de Administrație al acestei societăți.
9.      Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților acționarului unic – Municipiul Rm. Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA să aprobe modificarea organigramei și statului de funcții.
10.  Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților acționarului unic – Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA.
11.  Raport și proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA pentru modificarea Actului Constitutiv.
12.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”.
13.  Raport și proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România – filiala Vâlcea.
14.  Raport și proiect de hotărâre privind organizarea unor evenimente culturale în cursul lunii aprilie 2018.
15.  Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unei plăți din bugetul local.
16.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.61/2018 cu privire la  aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare instalații de iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizații subterane noi aferente rețelelor electrice și de telecomunicații”.
17.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Bazin Apă Sărată Ștrand Ostroveni”.
18.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Transformare clădire internat Liceul Tehnologic       Ferdinand I în locuințe sociale”.
19.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.10”.
20.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.13”.
21.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.4”.
22.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Take Ionescu”.
23.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Anton Pann”.
24.  Raport și proiect de hotărâre privind achiziționarea unui imobil – construcție și teren aferent.
25.  Raport și proiect de hotărâre privind cedarea către ENGIE România SA a conductei de gaze de pe strada Eroilor în lungime de 31 m.
26.  Raport și proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de dobândire a dreptului de proprietate publică asupra unor imobile-terenuri, aparținând societății Oltchim SA.
27.  Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri în administrarea Direcției Administrării Domeniului Public.
28.  Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unui imobil-teren cu destinația de drum public.
29.  Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului, a unui imobil teren.
30.  Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.
31.  Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea către PIEȚE PREST SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată.
32.  Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare a unor activități componente ale Serviciului Public de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea.
33.  Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea termenului pentru obținerea autorizației de construire și începerea lucrărilor unui obiectiv de investiții din Parcul Industrial Sud.
34.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și Caietului de sarcini pentru serviciul de iluminat public din municipiul Râmnicu Vâlcea.
35.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea ”Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a serviciilor de transport”.
36.  Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea  Regulamentului de organizare și funcționare al cimitirelor din municipiul Râmnicu Vâlcea.
37.  Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a ”Căminului pentru persoane vârstnice Râmnicu Vâlcea”.
38.  Raport și proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea.
39.  Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și  statului de funcții ale Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu 01.04.2018.
40.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Zonă și RLU ”Completare PUZ Simian Întocmire PUZ Dealul Malului – Valea Bujorencii în vederea lotizării”, investitor SC Polvilsor SRL.
41.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ”Desființare locuință și construire spațiu comercial- strada Râureni nr. 95/99”, investitor SC Pigulin Fruit SRL.
42.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ”Construire restaurant – strada Ostroveni nr. 161”, investitor SC Lidival SRL.
43.  Raport și proiect de hotărâre privind organizarea concursului cu tema ”Împreună pentru un oraș mai curat”.
44.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a evenimentului Festivalul ”Bucurie în Mișcare”, 12-13 mai 2018.
45.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a evenimentului ”Creative Food Festival”, 26.04. – 01.05.2018.
46.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului conform Legii nr. 78/2014.
47.  Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2017.
48.  Întrebări, interpelări, petiții, informare consilieri locali.

 

Administratie, Flash centru

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: