Breaking News

Breaking News!

Şedinţă extraordinară la Primăria Râmnicului. Proiectele supuse la vot

Feb 12, 2018

Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 15.02.2018, ora 13.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea ORDINE DE ZI: 

 1. 1.      Raport și proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție a bugetului  local la data de 31.12.2017.
 2. 2.      Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului  de venituri proprii al unităților de învățământ, al instituțiilor de cultură, sport și asistență socială  pentru anul 2017.
 3. 3.      Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 495 din 28 decembrie 2017 referitoare la stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018.
 4. 4.      Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2018.
 5. 5.      Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea execuției pentru Fondul de Intreținere, Inlocuire și Dezvoltare la data de 31.12.2017.
 6. 6.      Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2018.
 7. 7.      Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.
 8. 8.      Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului de alegere a unui logo pentru marcarea a 630 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu Vâlcea.
 9. 9.      Raport și proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local nr. 28077 din 20.09.2010 încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea Piete Prest SA.
 10. 10.  Raport și proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Râmnicu Vâlcea.
 11. 11.  Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului-construcție ”Clădire Cantină de Ajutor Social” și teren aferent în administrarea Direcției de Protecție Socială.
 12. 12.  Raport și proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activități de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor.
 13. 13.  Raport și proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate, fără plată, a unui loc de veci în cimitirul Cetățuia domnului Moruz Liviu – persoană beneficiară a dreptului prevăzute de Legea nr. 341/2004.
 14. 14.  Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.
 15. 15.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU „Construire locuințe cu spații comerciale la parter, strada Rapsodiei  nr. 2A”, investitor Bunescu Florin.
 16. 16.  Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
 17. 17.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare.
 18. 18.  Întrebări, interpelări, petiții, informare consilieri locali.

Actualitate, Flash centru

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: