Breaking News

Breaking News!

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul Titireci intră în linie dreaptă

Iul 26, 2018

Noi investiţii în comuna Budeşti. Aleşii locali din comuna Budeşti au aprobat documentaţia tehnico-economică pentru investiţia „Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural, sat Titireci, Comuna Buneşti, judeţul Vâlcea”. Proiectul a fost aprobat având la bază expunerea de motive întocmită de către primarul comunei Buneşti – Viorel Radi şi raportul comisiilor de specialitate. Obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Buneşti aprobată printr-o hotărâre a consilierilor locali. De asemenea, Consiliul Local Buneşti a adoptat şi hotărârea privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului, imobil intravilan şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural, sat Titireci, comuna Buneşti, judeţul Vâlcea”. Potrivit hotărârii adoptate, „Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de “protocol, a amplasamentului cămin cultural, situat în localitatea Titireci, comuna Buneşti şi aflat în administrarea Consiliului local Buneşti, în suprafaţă construită de 290 mp, suprafaţa desfăşurată de 335mp şi teren aferent în suprafaţă de 2207 mp, identificat potrivit Cărţii funciare nr. 35722, nr. topo 35722, şi nr. Cadastral 35722- C1 liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare si dotare cămin cultural, sat Titireci, comuna Buneşti, judeţul Vâlcea”. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Se aproba asigurarea finanţării de către Consiliul Local al comunei Buneşti, judeţul Vâlcea, a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). Consiliul Local al comunei Buneşti, se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate de UAT Buneşti în valoare de 139.693, 89 lei cu TVA. Consiliul Local al Comunei Buneşti se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani”, se menţionează în hotărârea adoptată de aleşii locali din Buneşti. (Cristian BERENDEŢ)

Primari in vizor

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: