Breaking News

Breaking News!

Proiectul privind deşeurile, în dezbatere publică la Pietrari

Mai 16, 2017

Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor se află de câteva zile în dezbatere publică. Potrivit declaraţiilor primarului Nicolae Moraru locuitorii comunei pot depune contestaţii, propuneri, sugestii şi opinii. „Proiectul de hotărâre stabileşte obligaţii faţă de persoanele fizice cât şi faţă de persoanele juridice cu privire la colectarea deşeurilor pe categorii. Proiectul are menirea să prevadă şi sancţiuni faţă de persoanele care nu respectă normele de colectare, depozitare şi valorificare a deşeurilor”, afirmă primarul din Pietrari. Proiectul reglementează comportamentul cetăţenilor, dar şi cel al persoanelor juridice din localitate faţă şi de alte categorii de deşeuri: deşeuri rezultate în urma activităţii de construire şi desfiinţare de construcţii, deşeuri de natură electrică, electronică, electrocasnică (DEEE) şi deşeuri de grajd.

 

Prevederi ferme

Gestionarea deşeurilor pe raza comunei Pietrari se face conform sistemului adoptat de Consiliul Local Pietrari. Deşeurile menajere sunt gestionate şi eliminate Conform Contractului de delegare a gestiunii de S.C. URBAN S.A. Colectarea deşeurilor menajere se face săptămânal sau ori de câte ori este nevoie la aprecierea primarului sau la solicitarea Consiliului Local. Anunţarea cetăţenilor privind data colectării se va face prin anunţ public. Proiectul aflat în dezbatere publică include obligaţiile cetăţenilor, dar şi cele ale persoanelor juridice privind deşeurile. Potrivit proiectului nerespectarea măsurilor stabilite constituie contravenţie, iar persoanele fizice şi juridice care le-au încălcat se sancţionează cu avertisment sau cu amenda contravenţională, după cum urmează: cu amenda de la 100 – 300 lei, pentru persoane fizice, cu amenda de la 300 – 600 lei, pentru persoane juridice. Produsele/bunurile care fac obiectul contravenţiei, sau au fost folosite la săvârşirea contravenţiei, precum şi lucrurile/bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei sunt suspuse confiscării. (Cristian BERENDEŢ)

 

Flash centru, Primari in vizor

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: