Breaking News

Breaking News!

Preşedintele CAS Vâlcea: „Spitalele au asigurate fondurile pentru plata drepturilor salariale ale personalului!”

Oct 05, 2015

Având în vedere că începând cu 1 octombrie salariile personalului medical s-au majorat cu 25%, Alin Voiculeţ – preşedintele Casei de Sănătate Vâlcea a declarat recent că spitalele au asigurate fondurile pentru plata drepturilor salariale. Directorul general al CAS Vâlcea a mai precizat că, în ultima perioadă, nu s-au mai semnalat sesizări din partea asiguraţilor că au plătit din propriul buzunar medicamente şi materiale sanitare în Spitalul Judeţean Vâlcea, Voiculeţ punctând faptul că noua echipa managerială a Spitalului Judeţean a reuşit în două-trei luni să remedieze această problemă, în beneficiul asiguraţilor din judeţ. Într-un amplu interviu acordat săptămânalului nostru, preşedintele CAS Vâlcea a vorbit despre situaţia cardurilor de sănătate, a dispozitivelor medicale, precum şi despre recentele controale efectuate la medicii de familie şi în farmacii. 

 

1.173 de vâlceni nu şi-au ridicat cardurile de sănătate

 

- Pornind de la interesul naţional acordat implementării cardului de sănătate, prezentaţi-ne pe scurt care este situaţia, la acest moment, privitor la distribuirea acestora în judeţul Vâlcea?

- Conform ultimei raportări către CNAS situaţia cardurilor naţionale de asigurări de sănătate se prezintă astfel: dintr-un număr de 246.776 carduri tipărite pentru judeţul Vâlcea, 10.919 au fost returnate de către Posta Română la sediul CAS Vâlcea. Din acestea, am distribuit direct asiguraţilor 2.074 carduri. Un număr de 6.841 carduri au fost ridicate şi distribuite de către unii medici de familie. Doresc să le mulţumesc medicilor de familie care au pus pe primul locul interesul asiguraţilor şi au acordat tot sprijinul necesar în desfăşurarea acestui proces, evitând astfel ca asiguraţii să fie puşi pe drumuri şi să-şi ridice cardul de asigurat de la sediul nostru. În acest moment la sediul instituţiei se mai află 1.173 carduri nedistribuite, pentru care facem apel la asiguraţi să vină să le ridice de la sediul CAS Vâlcea.

- Aţi avut solicitări pentru carduri duplicat?

 

- S-au înregistrat 2.070 solicitări pentru carduri duplicat (furt, schimbare date personale prin căsătorie/divorţ, pierdere) şi s-au eliberat 2.145 adeverinţe de înlocuire a cardului, din care 297 pentru asiguraţii care au refuzat cardul din motive religioase sau de conştiinţă.

- Referitor la neplăcerile create de întreruperea funcţionarii sistemului informatic, care este soluţia pentru ca asiguraţii să aibă acces la servicii medicale fără probleme?

 

- Reamintim furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Vâlcea că, în situaţiile de avarie, până la repornirea sistemului, pot acorda servicii medicale şi pot înregistra activitatea în aplicaţiile informatice, iar după confirmarea din partea CNAS că sistemul este funcţional, serviciile se vor  ridica în sistemul informatic în limita celor 72 de ore. Această procedură este reglementată de norme şi este cunoscută de către furnizorii de servicii medicale şi trebuie aplicată ori de câte ori este nevoie.

- Care sunt beneficiile acestui card de sănătate? Ne puteţi exemplifica un domeniu în care scopul introducerii cardului a fost realizat?

- Dacă ne referim doar la consumul de medicamente, observăm că, dacă la începutul anului 2015 acesta înregistra la nivelul judeţului Vâlcea aproape 10.000.000 lei, după data de 1 mai acesta depăşeşte cu puţin valoarea de 8.000.000 lei, respectiv 8.280.000 lei pentru luna mai, (8.4210.000 lei în iulie). Cardul naţional de sănătate este instrumentul care permite utilizarea fondurilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate într-un mod mult mai transparent şi mai eficient. Pentru  o imagine foarte clară trebuie efectuată o evaluare la şase luni. Vom face la nivelul CAS Vâlcea o evaluare exactă şi o să comparăm jumătate de an 2015, de când funcţionează efectiv cardul naţional de sănătate (data de 01 mai 2015), cu aceeaşi perioadă din anul 2014. Şi atunci o să avem viziune clară asupra a ceea ce se întâmplă în sistemul medical din judeţul Vâlcea. Un lucru este cert, odată cu introducerea cardului naţional de sănătate, furnizorii de servicii medicale au devenit mult mai responsabili în ceea ce priveşte serviciile medicale pe care le oferă asiguraţilor.

3.387 concedii medicale luna trecută

 

- Ce obligaţii are CAS Vâlcea privind concediile medicale?

- În conformitate cu prevederile OUG 158/2005, sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, prin intermediul Casei de Asigurări de Sănătate. Aceasta activitate se realizează de către compartimentul de specialitate din cadrul CAS Vâlcea.

- Care este situaţia concediilor medicale la nivelul lunii august 2015?

- La nivelul lunii august 2015, medicii aflaţi în contract cu CAS Vâlcea au eliberat 3.387 concedii medicale. Din acestea, 1.535 au fost eliberate de medicii de familie, 1.313 de medici din ambulatoriul de specialitate şi 539 de către medici din unităţile sanitare cu paturi. Structura concediilor medicale, pe categorii de indemnizaţie, se prezintă în principal, astfel: 1.955 concedii medicale pentru cod 01- „boala obişnuită”; 827 concedii medicale pentru cod 06 – „urgenţă medico-chirurgicală”; 347 concedii medicale pentru cod 08 – „sarcină şi lăuzie”, 121 concedii medicale pentru cod 14- „neoplazii, SIDA”, 61 concedii medicale pentru cod 13 – „boală cardiovasculară”, etc. Menţionăm faptul că în cursul lunii septembrie 2015 s-au făcut decontările pentru cererile depuse de către angajatori în luna iunie 2015.

 

Lista pentru dispozitive medicale s-a redus

 

- Ştim că în anii anteriori v-aţi confruntat cu dificultăţi în ceea ce priveşte eliberarea dispozitivelor medicale. Care este situaţia în prezent?

- Asiguraţii au dreptul la dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice – pentru corectarea văzului, auzului, protezarea membrelor şi la alte materiale de specialitate, cu sau fără contribuţie personală. Urgenţele stabilite la nivelul CAS Vâlcea menţionează pe primele locuri copiii, asiguraţii diagnosticaţi cu cancer de colon, pe cei cu incontinenta urinară, precum şi asiguraţii diagnosticaţi cu BPOC (boala pulmonară obstructivă cronică) sau neoplasm pulmonar care necesită utilizarea concentratoarelor de oxigen. La fel ca şi în anii trecuţi, CAS Vâlcea a intrat în 2015 cu o listă de aşteptare a cererilor pentru procurarea dispozitivelor medicale. Din fericire, în acest an situaţia s-a îmbunătăţit astfel încât timpul de aşteptare pe listă s-a redus. La acest moment se lucrează la cererile depuse în luna martie 2015 şi estimăm că până la sfârşitul anului lista de aşteptare să dispară şi să ajungem la zi.

Controale în farmacii

 

- Ce ne puteţi spune despre controalele derulate la farmacii?

- Conform ordinului comun MS/CNAS, în ultima săptămână au fost verificate de către echipe mixte CAS Vâlcea şi DSP Vâlcea, toate farmaciile din judeţ. Verificările au vizat modul în care acestea îşi respectă obligaţiile contractuale. Din centralizarea parţială a datelor, au fost constate următoarele: şapte farmacii nu au respectat programul de lucru declarat la CAS Vâlcea, la ora controlului farmaciile fiind închise sau funcţionau fără farmacist. Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în lista de medicamente, cu prioritate cu medicamente al căror preţ pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu preţul de referinţă, lipsesc din jumătate din farmaciile controlate. La aproximativ 20% dintre farmacii condiţiile igienico-sanitare sunt precare. În toate aceste cazuri vor fi luate măsurile de sancţionare prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii de medicamente, măsuri care pot duce până la rezilierea contractelor cu farmaciile respective.

Fonduri pentru tomograful din Spitalul Judeţean

 

- Ce ne puteţi spune despre accesul pacienţilor la investigaţiile paraclinice?

 

- Problema principală pentru investigaţiile paraclinice care existau până în momentul stabilirii  pachetului de bază, era legată de faptul că fondurile ajungeau pentru prima parte a lunii, urmând ca în a doua parte a lunii, pacientul fie să plătească din buzunar, fie să ajungă la spital, unde să-şi facă analizele ca să poată să aibă un diagnostic şi tratament. Rolul pachetului de servicii medicale de bază este să asigure o finanţare mai corectă a acestui domeniu, în aşa fel încât episodul de boală să poată fi închis la nivelul ambulatoriului de specialitate sau chiar al medicului de familie, fără ca pacientul să ajungă în spital doar ca să facă analize. Pentru a veni în sprijinul asiguraţilor, CAS Vâlcea afişează zilnic pe site lista furnizorilor de servicii medicale paraclinice care mai deţin fonduri. În cazul în care există situaţii în care furnizorii refuză pacienţilor serviciile medicale, rugăm asiguraţii să semnaleze aceste aspecte la CAS Vâlcea, pentru remedierea lor. În această perioadă, până la 1 octombrie, la nivelul CAS Vâlcea se semnează acte adiţionale în sensul majorării valorilor de contract aferente trimestrului IV 2015, astfel încât bugetul alocat să permită accesul asiguraţilor la investigaţii, analize de laborator, CT, RMN, etc. În ceea ce priveşte faptul că Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea a achiziţionat de curând un computer tomograf, am luat legătura cu managerul spitalului şi l-am asigurat că în momentul în care va obţine toate aprobările legale, vom aloca fonduri pentru ca asiguraţii să beneficieze de investigaţii în cadrul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ.

 

32 de cabinete stomatologice în mediul rural

 

- Câţi medici de medicină dentară oferă servicii medicale stomatologice în judeţ?

- În anul 2015, CAS Vâlcea a încheiat 51 de contracte pentru 55 medici de medicină dentară. Din aceştia, 22 medici au cabinetele în mediul rural iar 32 în mediul urban. Media lunară a veniturilor obţinute de către medicii dentişti este de aproximativ 1.500 lei. Având în vedere că în aceste zile se încheie acte adiţionale pentru trimestrul IV 2015, fondurile alocate acestui domeniu nefiind foarte consistente, sperăm că pacienţilor să li se asigure accesul la serviciile stomatologice.

Bună colaborare cu managerii Ponoran şi Lumineanu

- Cum apreciaţi colaborarea cu spitalele din judeţ?

- CAS Vâlcea a avut întotdeauna o bună colaborare cu conducerile unităţilor sanitare cu paturi. În ultima perioadă s-au schimbat managerii a două spitale, şi anume Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea şi Spitalul TBC Mihăeşti, cu care colaborăm de asemenea foarte bine. La sediul CAS Vâlcea a avut loc recent o întâlnire cu managerii şi directorii economici ai spitalelor din judeţ şi s-au discutat problemele cu care aceştia se confruntă în această perioadă. CAS Vâlcea şi-a arătat disponibilitatea de a susţine, în conformitate cu prevederile legale, activitatea acestora.

 

-  Vor putea susţine spitalele majorarea salariilor personalului medical?

- Având în vedere că începând cu 1 octombrie salariile personalului medical se vor majora cu 25%, aşteptăm modificarea normelor metodologice şi a contractului-cadru în sensul asigurării bugetului necesar astfel încât spitalele să poată asigura personalului această majorare. La această dată, CAS Vâlcea deţine fondurile necesare pentru trimestrul IV 2015, deci spitalele au asigurate fondurile pentru plata drepturilor salariale ale personalului. Referitor la mult discutata sancţiune aplicată Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precizam că la această dată există pe rol un litigiu între cele două părţi, respectiv Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea şi CAS Vâlcea. Până la soluţionare, putem doar să afirmăm că se semnalează efecte clare, benefice pentru asiguraţi, în urma acestei acţiuni de control. În ultima perioadă nu s-au mai semnalat sesizări din partea asiguraţilor că au plătit din propriul buzunar medicamente şi materiale sanitare. Cheltuiala bugetară lunară pentru medicamente a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea a înregistrat o creştere în ultimul timp, ceea ce considerăm a fi un lucru bun. Chiar dacă acest lucru s-a produs în urma unei acţiuni de control soldată cu sancţiuni consistente, din punctul nostru de vedere am reuşit să venim în sprijinul asiguraţilor şi să le susţinem drepturile. Este de apreciat faptul că noua echipa managerială a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea a reuşit în două-trei luni să remedieze această problemă, în beneficiul asiguraţilor judeţului nostru.

 

Sume imputate medicilor de familie

 

- Ce acţiuni de control s-au desfăşurat în ultima perioadă şi care sunt rezultatele constatărilor?

- În luna iulie 2015, corpul de control a efectuat verificări la nouă cabinete de medicină de familie, două în ambulatoriul clinic, două la furnizori de medicamente şi câte un control la furnizori de servicii paraclinice, de medicină dentară şi de recuperare-reabilitare. Datorită faptului că au fost găsite nereguli, a fost imputată suma de 2.565 lei cabinetelor de medicină de familie care nu au respectat clauzele contractuale. În luna august s-a imputat suma de 4.169 lei tot cabinetelor de medicină primară.

 

- Asiguraţilor ce le transmiteţi?

- Mă adresez acum şi asiguraţilor şi le reamintesc că în sistemul asigurărilor de sănătate au drepturi care trebuiesc respectate de către toţi furnizorii de servicii medicale. De aceea, le adresez rugămintea că ori de câte ori aceste drepturi le sunt încălcate şi sunt puşi în situaţia de a plăti anumite taxe, dacă le sunt refuzate serviciile medicale în cazul în care nu au card emis sau dacă li se solicită adeverinţe, deşi sunt persoane asigurate, să se adreseze instituţiei noastre pentru remedierea acestor probleme. (Cristian BERENDEŢ)

Flash centru, Interviul Saptamanii

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: