Breaking News

Breaking News!

Pietrari – comuna cu o strategie clară de dezvoltare

Sep 29, 2017

• Localitatea poate deveni un obiectiv demn de luat în seamă pe harta balneo -climaterică a României, comuna având posibilitatea punerii în valoare a unor ape sărate aflate în pânza freatică a localităţii prin atragerea de fonduri nerambursabile destinate dezvoltării turismului local. • Atracţiile zonei

 

 

„Doresc să mulţumesc întregii echipe din cadrul primăriei, care prin efortul şi încrederea acordate, au făcut posibil acest proiect şi îmi exprim încrederea că ideile cuprinse în Conceptul de Dezvoltare Strategică vor contribui la dezvoltarea comunei noastre într-un cadru democrat, cu valenţe europene, care va asigura creşterea calităţii vieţii şi prosperitatea cetăţenilor săi. Strategia de dezvoltare a comunei Pietrari prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării viitoare a comunei… Comuna Pietrari are nevoie de o viziune clară pentru a putea orienta eforturile proprii şi de o strategie care să sublinieze rolul important ce revine valorificării potenţialului de absorbţie a fondurilor europene”, susţine primarul Nicolae Moraru.

 

Potenţial turistic

Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Pietrari a urmărit în mod constant respectarea criteriilor de calitate utilizate la nivel european pentru evaluarea documentelor strategice, respectiv: relevanţă, eficacitate, eficienţă, consecvenţă şi coerenţă, pragmatism, sustenabilitate, aranjamente de management şi monitorizare. Prin viziunea şi obiectivele propuse, strategia de dezvoltare a comunei Pietrari a fost elaborată în acord cu politicile comunitare, strategiile de la nivel naţional, programele şi documentele programatice de la nivel judeţean şi regional, asigurând beneficiul integrator al planului de investiţii propus. Prin aşezarea sa, comuna Pietrari constituie un loc obligatoriu de trecere al turiştilor spre mănăstirile Hurez, Arnota, Mănăstirea Dintr-un Lemn sau culele de la Măldăreşti, fapt ce amplifică funcţia turistică a localităţii. Frumuseţea peisajului, impusă de forma de bazinet atribuie un plus de atractivitate zonei Pietrarilor, la care se adaugă şi frumoasa panoramă a Munţilor Căpăţânii ce se profilează în zare. Existenţa izvoarelor sărate recomandate în tratarea bolilor reumatice, precum şi amenajarea rudimentară a unor cabine de băi calde şi reci, cu activitate sporadică în sezonul călduros, imprimă localităţii şi un caracter balnear, deocamdată destul de timid. Din păcate, nici pană în prezent, valorificarea acestei uriaşe resurse (izvoarele sărate), o adevărată bogăţie naturală, nu aduce comunei Pietrari statutul pe care l-ar merita cu prisosinţă, acela de staţiune cu specific curativ balneoclimateric. Actuala administraţie locală doreşte punerea în valoare a acestor izvoare şi dezvoltarea în comuna Pietrari a unei baze turistice şi de tratament după modelul Govora. Administraţia locala Pietrari, doreşte accesarea de fonduri europene pentru amenajarea unui ştrand , localitatea „stand” pe o pânză freatica cu apă sărată, un izvor puternic existând în satul Pietrari de Sus şi un altul lângă gospodărirea de apă comunală care este şi artezian.

Atracţiile zonei

În prezent activitatea turistică la nivelul localităţii este aproape inexistentă, deoarece localitatea Pietrari nu a intrat în circuitul turistic naţional şi cu atât mai puţin în cel internaţional. Sat de „moşneni” cu o vechime de peste 500 de ani, situat într-o „căldare” depresionară mărginită de jur-împrejur de dealuri cu altitudini cuprinse între 450 şi 600 m, favorizată de un climat de adăpost, cu ierni nu prea aspre şi cu veri cu un grad de continentalism ca şi podişurile, cu temperaturi moderate (maxima absolută in jur de 38°C), situat în apropierea unor localităţi cu un important potenţial turistic şi balnear (Horezu, Govora), cu păduri de foioase şi cu livezi de pomi fructiferi care „îmbracă” dealurile pe care se întinde aşezarea, cu oameni ospitalieri, cu lipsa unei poluări care să altereze habitatul, localitatea ar putea totuşi să fie luată în seamă pentru potenţialul turistic pe care îl posedă. De asemenea, gospodăriile nou construite care beneficiază de un confort sporit şi de dotări casnice moderne ar putea practica o forma de agroturism cu pensiune completă, toate alimentele putând fi produse în gospodăriile proprii, Astfel veniturile zilnice ale unor familii ar putea fi majorate prin această formă de turism. În comună există monumentul istoric „Schit” ridicat în anul 1728 de episcopul Climent al Râmnicului şi care, în urma unei recondiţionări, ar putea constitui un punct de atracţie. În prezent, biserica nu este vizitată deşi dispune de importante elemente de atracţie: uşa de la intrare sculptată în piatră cu motive florale, pictura originală şi câteva relicve. Prin aşezarea sa, comuna constituie un loc obligatoriu de trecere al turiştilor spre mănăstirile Hurez, Arnota, Mănăstirea Dintr-un Lemn de la Şerbăneşti sau culele de la Măldăreşti, fapt ce amplifică funcţia turistică a localităţii. Arhitectura populară locală caracterizată prin case cu un singur nivel prevăzute cu verande sprijinite pe stâlpi de lemn frumos ornamentaţi sau pe stâlpi de ciment, portul popular compus din costume naţionale cusute pe roşu, purtatul maramelor, cămăşile cu fustă lungă cu râuri la poale, la bărbaţi, sunt trăsături etnografice specifice localităţii şi, dacă ar fi puse în valoare, ar putea mări atractivitatea turistică. Cele trei bâlciuri care se organizează în comună anual, constituie tot atâtea momente de realizare a unui schimb de experienţă pe teme etnografice, mai ales ca odată cu bâlciul din 16 aprilie se organizează, începând din 1970, acţiunea intitulata „Hora costumelor”, la care participă şi locuitori ai comunelor învecinate. Organizarea anuala a „Horei costumelor”, manifestare culturală care a intrat în tradiţia localităţii, face să crească renumele acesteia. În viitor, prin extinderea şi modernizarea cabinelor pentru băile sărate (care au fost retrocedate vechilor proprietari şi ar putea fi amenajate de un investitor particular), prin înfiinţarea unei mici staţiuni balneoclimaterice, se poate amplifica atât funcţia balneară cât şi cea turistică a comunei. Se impune, de asemenea, organizarea unui muzeu al satului în care să se adune elemente de artă populară, de folclor, de numismatică, de pe întinsul întregii zone, ceea ce va putea grăbi intrarea comunei Pietrari in circuitul turistic al judeţului.

Flash centru, Primari in vizor

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: