Breaking News

Breaking News!

Noi investiţii de amploare în localitatea Vaideeni

Feb 20, 2018

Consilierii din comuna vâlceană Vaideeni au aprobat recent bugetul  localităţii şi lista de investiţii pe anul 2018. La capitolul venituri secţiunea de dezvoltare fonduri europene nerambursabile figurează: 1.Modernizare drumuri agricole Bradatele, Cioti, Magurele, Vârtop, Valea Cruci – 2.703.000 lei; 2. Modernizare primărie – 10.000 lei; 3. Modernizare drumuri agricole – Musita, Laz, Grui, Dunga Recii, Grindu Bordi, Zapodii, Priporu Roşu, Loturile lui Coşmulete – 2.140.000 lei; 4. Modernizare drumuri agricole de la Didelas, Drumul Vailor, Culmea Zbierii, Valea Marginelii, Dunga Recii II şi Podul Obreji – 2.101.000 lei;  5. Modernizarea drumuri de interes local 2.370.000 lei; 6. Restaurare şi dotare Şcoala Veche – 2.698.000 lei; 7. Modernizare Drum Plaiului Nedeiului – 5.293.000lei; 8. Înfiinţare şi dotare Grădiniţă Sat Vaideeni – 984.000 lei; 9. Reabilitare şi modernizare Şcoala „Luca Solomon” -  sat Vaideeni – POR – 100.000lei; 10.Reabilitare Cămin Vaideeni – 2.598.000 lei.

Potrivit declaraţiilor primarului Achim Daniel Băluţă valoarea totală a proiectelor F.E.N se ridică la 20.997.000 lei. Fonduri M.A.D.R. de 23.043000 lei. În această sumă sunt incluse următoarele investiţii: Modernizare alimentare apă – 2.860.000 lei; Drumuri de interes local – OG 28/2013 – 618 .000 lei; Reabilitare Şcoală în localitatea Mariţa – 979.000 lei; Reabilitare şi modernizare dispensar uman Vaideeni – 2.071 .000 lei; Extindere şi reabilitare Şcoala Atârnaţi – 635.000 lei; Reabilitare şi modernizare Şcoala Izvoru Rece – 8824000 lei; Modernizare drum Gabreni – Crucea de Piatra, Dealul Urşani, Padeş şi Floreşti – 12.305.000 lei; Infrastructura Ursu Ursuleţu – 100.000 lei; Reabilitare Cămin Cultural Vartolomei Todeci – 2.598.000 lei. Total general venituri investiţii fonduri europene şi M.A.D.R – buget local – 2018 44.045.000 lei. Total venituri buget local pe anul 2018 – 5.197.000 lei. „Cheltuielile prevăzute în bugetul local al comunei Vaideeni pe anul 2018 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificările lor se fac numai prin rectificări în condiţiile legii. Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, potrivit dispoziţiilor legale şi conform Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare art. 14 alineatul 3 «Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele locale şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru cheltuiala respectivă» şi alineatul 4 «Nici o cheltuială din fondurile publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare»”, a precizat primarul Achim Daniel Băluţă.

La capitolul – cheltuieli de investiţii din excedentul bugetului local sunt prevăzute: suma de 750.000 lei pentru investiţia Restaurare Şcoala Veche – fond European; suma de 500.000 1ei – investiţia continuare Drum DC 157 Talanci şi punere în siguranţă a platformei drumului DC 157 Talanci; suma de 10.000 lei – investiţia Modernizare iluminat public;  suma de 125.000 1ei – reparaţie drum Gradişte Tuturube Cornet; suma de 100.000 lei – pentru reparaţii capitale torent Valea Plaiului fonduri acordate din fondul de intervenţie al Guvernului; suma de 250.000 lei – reparaţii drum Valea lui Miercure fonduri calamităţi; suma de 60.000 lei – lucrări consolidare drum Ciorani punctual Serban; suma de 400.000 lei – refacere drum Ion Ionescu – fonduri calamităţi; suma de 30.000 reparaţii drum agricol Musita; suma de 50.000 – refacere rigole adiacentă drumului La Cimitir – fonduri calamităţi; suma de 140.000 lei – refacere drum Secătura – satul Mariţa – fonduri calamităţi; suma de 350.000 lei –  zid sprijin La Dumitrescu drum RAPA – fonduri calamităţi; suma de 1.500.000 lei – executare de gabioane şi ziduri de sprijin maluri pârâul Recea pe drum forestier Recea; suma de 1.727.000 lei – consolidare maluri pârâul Luncavăţ – zona Baboiu şi cătun Atârnaţi; suma de 10.000 lei – investiţia Modernizare Cămin Cultural Vaideeni; suma de 30.000 lei drum spre cimitir de la biserica Mariţa – fonduri calamităţii; amenajare canal de la Roşianu în DJ 665 cu suma de 50000 lei; suma de 321.000 lei – grădiniţa Atârnaţi – fonduri europene; achiziţionare de agregate pentru deszăpezire şi salubrizare în comuna Vaideeni cu suma de 268000 lei, consultanţă şi cofinanţare PNDL proiect drum Găbreni suma de 120.000 lei; trotuare drum DJ 665 la Şcoala Nouă – suma de 80.000 lei; suma de 70000 lei reabilitare drumuri Grui Laz – sat Izvorul Rece; suma de 10000 lei pentru Şcoala Mariţa – fond PNDL; punte în punctul Troiţa – Izvorul Rece – suma de 20000 lei; modernizare Şcoala Atârnaţi 10000 lei; dispensar uman PNDL suma de 10000 lei; Şcoala Izvorul Rece – suma de 10.000 lei; Cămin Cultural Izvorul Rece – fond CNI –  suma de 130001ei, proiect parteneriat Novaci – cofinanţare 10000 lei; proiect HOPE Vaideeni – intervenţie comunitară integrată – suma de 20000 lei; punte la Gogata suma de 10000 lei; punte în punctul la Romcescu – suma de 10000 lei;  amenajare platou Învârtita Dorului suma de 10000 lei; dotări parc Izvorul Rece şi Grădiniţa Vaideeni – suma de 30000 lei. (Cristian BERENDEŢ)

Flash centru, Primari in vizor

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: