Breaking News

Breaking News!

Liceul Henri Coandă – 54 de ani de existenţă

Mai 23, 2018

„Astăzi acest eveniment festiv este umbrit de temeri. Această aniversare ar putea fi ultima!? Nota melancolică de tristeţe planează sumbru asupra aspiraţiilor absolvenţilor noştri atât de clasa a VIII-a cât şi de clasa a XII-a. Aici şi-au făurit amintiri, au zidit clipe de neuitat, au râs, s-au îngrijorat. Ce le putem răspunde noi, dascălii? Vă aşteptăm la reuniunile viitoare! Unde…? În faţa porţii?  Da, ar fi foarte dureros să se întâmple aşa ceva! Cred cu tărie că acolo sus mai există o stea norocoasă pentru liceul nostru. Dragi elevi, aş dori să va spun un lucru. Indiferent de ce se va întâmpla, noi dascălii suntem pregătiţi să vă ajutam în continuare pentru a reuşi în viaţă. Şcoala trebuie să fie principala voastră preocupare. Cu speranţa că nu va fi ultima aniversare a liceului nostru, în încheiere vreau să mulţumesc, colectivului de cadre didactice, personalului didactic-auxiliar şi nedidactic şi de asemenea elevilor pentru munca, dăruirea şi implicarea lor în buna desfăşurare a procesului de învăţământ din şcoală. Mulţumesc tuturor invitaţilor care sunt astăzi alături de noi. Tuturor, vă doresc, sănătate, putere de muncă şi multe, multe împliniri pe toate planurile! La mulţi ani HENRI COANDĂ!!!!”, a declarat Daniel Rizeadirector al Liceului Tehnologic Henri Coandă Rm. Vâlcea.

Aniversare, umbrită de incertitudini. Inaugurată încă din 1964, la început, şcoala profesională, apoi Grupul Şcolar de Transporturi Auto, şi în cele din urmă L.T. Henri Coandă, această instituţie a dat zeci de promoţii cu absolvenţi calificaţi în domenii dintre cele mai diverse: s-a început cu cea mai frumoasă meserie ,,mecanic auto”, iar din 1974 s-au pus bazele învăţământului liceal cu calificările electromecanic auto şi poştă telecomunicaţii, care împreună cu şcoala profesională devine Grupul Şcolar industrial de transporturi auto. Din 1990 devine Grup şcolar ,,Henri Coandă”, moment în care se introduce profilul telecomunicaţii – singura şcoală autorizată din judeţ, şi se înfiinţează clase cu program sportiv, specialitatea fotbal, iar din 2012, poarta denumirea de Liceul Tehnologic Henri Coandă. În următorii ani şcolari, aria specializărilor s-a diversificat, şi liceul are în palmares o paletă largă de calificări respectiv specializări pe cele 4 nivele de învăţământ: gimnaziu-profil sportiv; liceal – tehnician electrician electronist auto, transporturi, mecatronică, telecomunicaţii şi automatizări; postliceala – tehn. transporturi interne şi internaţionale electronică şi automatizări şi informatică, iar la învăţ.profesional pe lângă calificarea de mecanic auto s-a adăugat mai nou şi calificarea confecţioner produse textile.

Bază tehnico-materială modernă

Potrivit directorului Daniel Rizea, în prezent populaţia şcolară este de peste 700 de elevi, iar baza tehnico materială s-a îmbogăţit, un aport substanţial aducându-şi colectivul de cadre didactice. „Unitatea noastră şcolară s-a transformat tot mai vizibil întru-un adevărat centru de educare şi formare profesională. Aniversarea de astăzi este un omagiu adus acestei prestigioase instituţii şi totodată o expresie a sentimentului de respect faţă de generaţiile tinere care se pregătesc aici pentru viaţă şi pentru muncă. Impulsionaţi de pasiunea meseriei lor, de idealul instruirii generaţiei tinere, cadrele didactice au îndrumat an de an elevii, aceştia obţinând rezultate remarcabile la olimpiade şi concursuri şcolare. Remarcabile sunt şi rezultatele de la examenele de certificare a calificărilor profesionale, procentul de promovabilitate fiind de 98%”, a punctat directorul Liceului Henri Coandă.

Proiecte educaţionale europene. Directorul Daniel Rizea, a mai precizat că, din dorinţa de a fi o şcoală europeană, au fost implementate şi derulate mai multe proiecte educaţionale europene. „În acest sens s-au derulat mai multe mobilităţi cu elevi şi cadre didactice în : Belgia, Anglia, Italia, Grecia, Norvegia şi Portugalia. Trebuie să remarc faptul că în perioada 2017-2019, Liceul Tehnologic Henri Coandă derulează două proiecte europene Erasmus+: 1.Metode moderne şi activante pentru dezvoltarea competentelor matematice – proiect în care vor fi implicaţi 20 de elevi care vor avea o mobilitate de 5 zile în Polonia şi Italia. (scopul principal fiind acela de îmbunătăţire a abilităţilor matematice). 2. Al doilea proiect „Aplicaţii practice de diagnosticare şi reparare a m.a.i. dedicate elevilor de la învăţământul profesional în care un număr de 32 de elevi vor efectua un stagiu de pregătire practică în Portugalia. Adunarea festivă, întâlnirea de astăzi, are ceva solemn, exuberant, ceva mai special şi anume – undeva încă se mai poate decide soarta unităţii noastre. Într-o lume în care valorile sunt adesea confundate cu non-valorile, falsul cu autenticul, o lume  care duce lipsă de repere, şcoala noastră este pusa intr-un con de umbră. Nu pot să nu precizez faptul că la ora actuală este în vigoare o hotărâre a Consiliul Local prin care se dispune dizolvarea liceului nostru începând cu data de 01.09.2018. Şi astăzi, noi profesorii, părinţii şi elevii ne punem întrebarea la care nu găsim sub nicio formă răspunsul: «Care au fost criteriile care au stat la baza luării acelei decizii? În condiţiile în care noi ne situăm undeva la mijlocul oricărui clasament, de ce trebuie să se distrugă o bază materială complexă special adecvată domeniilor de specializare? (staţie ITP, parc auto, ateliere şi laboratoare de specialitate). De ce trebuie să distrugem o şcoală care şi-a menţinut şi diversificat calificările profesionale şi totodată avea perspectivă de dezvoltare?”, a conchis Daniel Rizeadirector al Liceului Tehnologic Henri Coandă Rm. Vâlcea.

Actualitate, Flash centru

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: