Breaking News

Breaking News!

La Călimăneşti se fac paşi decisivi spre un oraş european

Mai 16, 2017

Întocmirea documentaţiei pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al oraşului Călimăneşti pentru perioada 2017 – 2025 (termen de implementare 2027) se află în plină desfăşurare. Proiectul este implementat de Compania Lideea Development Actions SRL. Potrivit declaraţiilor primarului Florinel Constantinescu, prin acest proiect se realizează o analiză diagnostic aprofundată, pe baza căreia sunt definite viziunea de dezvoltare, direcţiile strategice, scenariile de dezvoltare a mobilităţii în oraş. Modelul propus şi planul de acţiune cuprind portofoliul de proiecte implementabile prin surse nerambursabile, rambursabile, bugetul local, bugetul de stat sau parteneriate publice-private.

 

Consultări publice şi deplasări în teritoriu

Pe parcursul derulării proiectului sunt colectate şi procesate date relevante, au loc deplasări în teritoriu şi întâlniri de consultare publică cu participarea factorilor interesaţi. Astfel, la începutul acestei luni, la Liceul Tehnologic Călimăneşti, s-a desfăşurat un atelier de lucru prin care s-a făcut o diagnoză a mobilităţii şi a soluţiilor în oraşul Călimăneşti, atelier intitulat „Călimăneşti – mobilitate pentru fiecare!”. Scopul întâlnirii a fost acela de informare a celor mai importanţi actori locali cu privire la realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Călimăneşti, cât şi un exerciţiu de participare publică, prin implicarea părţilor interesate în procesul de planificare strategică. Prin activităţi comune, actorii importanţi în definirea şi validarea priorităţilor PMUD (instituţii publice, furnizori de servicii, reprezentanţi ai mediului de afaceri, societăţi civile, mediul academic/cercetare) s-au angajat într-un proces participativ de diagnoză a stadiului actual de dezvoltare a mobilităţii la nivel local, de identificare a principalelor disfuncţii, probleme şi oportunităţi ce vor fi capitalizate printr-o strategie la nivel local. Masa rotundă şi dialogul la nivel local au adus diferite perspective asupra problemelor urbane deja reieşite din analiza de birou. Atelierul de lucru a fost deschis de primarul oraşului Călimăneşti, dr. Florinel Constantinescu. Experţii Lideea au făcut introducerea proiectului PMUD al oraşului Călimăneşti şi au prezentat stadiul PMUD şi concluziile preliminare ale analizei ca bază de discuţie.

Teme abordate în cadrul atelierului de lucru

Tematicile de lucru au vizat accesibilitatea în teritoriu a oraşului Călimăneşti – legături slab dezvoltate, oportunităţi oportunităţi de relaţionare mai puternică şi de întărire a principalelor direcţii de flux economic şi navetism; calitatea şi suficienţa infrastructurii de transport rutier, perspectivele transportului feroviar; disfuncţii generate de fluxuri – managementul traficului; transportul de persoane: grad de integrare, eficienţă, echipare, disfuncţii; transport velo: grad de dezvoltare şi de utilizare, necesitatea infrastructurii; traficul pietonal: calitatea infrastructurii pietonale şi dotărilor de spaţiu public, aspecte legate de siguranţă şi control. În încheierea atelierului de lucru au fost prezentate concluziile grupurilor de lucru, şi s-a făcut o ierarhizare a principalelor probleme în materie de mobilitate la nivel local, dar şi o prioritizare a proiectelor. Călimăneşti face paşi decisivi spre un oraş european. (Cristian BERENDEŢ)

Primari in vizor

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: