Breaking News

Breaking News!

JUDECĂTORUL BOGDAN MATEESCU, DEZVĂLUIRI INCENDIARE DUPĂ CÂŞTIGAREA ALEGERILOR PENTRU CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Noi 07, 2016

„Probabil, i-a convins pe colegi întreaga mea activitate, faptul că am fost implicat şi mi-am asumat deschis chestiuni în care am crezut, care ţin de normalitate în sistem. În orice caz, votul a aproximativ 1.000 de judecători mă responsabilizează enorm”, susţine judecătorul Bogdan Mateescu, preşedintele Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, ales recent membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Despre zvonurile potrivit cărora ar fi omul binomului SRI-DNA, tânărul judecător vâlcean afirmă: „Asta mi se pare una dintre cele mai amuzante ipoteze pe care am regăsit-o, e drept, izolat, în spaţiul public local. Probabil ea decurge dintr-un nou curent de gândire, specific aşa numitei erudiţii de stână”.  Referindu-se la o posibilă susţinere politică, judecătorul Mateescu a afirmat tranşant: „Dincolo de ridicolul extrem al ipotezelor, este dramatic că nu se poate imagina o ascensiune, oricare ar fi ea, fără acest sprijin politic. Poate, pentru că în realitatea locală, numai astfel poate deveni explicabilă orice promovare, din nefericire. Eu nu sunt educator să fiu şef peste profesori, nu sunt parte în nicio cumetrie locală pentru a obţine delegări pe funcţii, nu sunt şef la poliţie ca să mă înscriu în partide urmărind beneficii proprii. Eu sunt judecător care a intrat în profesie, ca toţi ceilalţi, exclusiv pe seama propriilor competenţe, iar acum am obţinut sprijinul a altor aproximativ o mie de colegi. A induce măcar aparent ideea unei susţineri de natură politică, dincolo de neadevărul evident, înseamnă a jigni raţiunea acestor colegi, iar acest lucru îl desfid cu toată convingerea”.

 

 

„Probabil, i-a convins pe colegi întreaga mea activitate”

 

- Pentru început vreau să vă felicit pentru rezultatul obţinut. Aş vrea să îmi răspundeţi sincer dacă vă aşteptaţi să primiţi un număr atât de mare de voturi din partea colegilor. Cum aţi reuşit să-i convingeţi să vă susţină?

 

- Mulţumesc! Mai degrabă nu mă aşteptam, am avut şi contracandidaţi puternici, iar criza de încredere a colegilor în reprezentanţii lor, adâncită alarmant de actualul Consiliu, putea genera un absenteism ridicat. Probabil, i-a convins pe colegi întreaga mea activitate, faptul că am fost implicat şi mi-am asumat deschis chestiuni în care am crezut, care ţin de normalitate în sistem. În orice caz, votul a aproximativ 1.000 de judecători mă responsabilizează enorm.

 

„Este esenţială păstrarea legăturii cu colegii din instanţe”

 

- V-aţi motivat decizia de a candida susţinând că “activitatea membrilor actualului Consiliu a adâncit, fără îndoială justificat, o criză de încredere în interiorul sistemului judiciar”. Concret, cum veţi putea schimba personal această percepţie? Cum veţi reuşi să restabiliţi încrederea în Consiliu?

- Aşa cum spuneam, este un fapt real criza de încredere din interiorul sistemului. Ea a fost cauzată de pierderea legăturii membrilor CSM cu realităţile din instanţe şi parchete, de un anumit stil de comportament din partea unor membri şi de adoptarea unor dispoziţii controversate, pe care nu doresc să le comentez acum. Aşadar, încrederea poate fi restabilită în primul rând prin reconectarea Consiliului la profesie. Prin implicare, prin explicitarea raţiunilor hotărârilor luate. Este esenţială păstrarea legăturii cu colegii din instanţe, de altfel este cea mai frecventă solicitare pe care mi-au adresat-o colegii. Aceasta şi aceea de a nu mă schimba.

„Mi-am propus gestionarea onestă a vulnerabilităţilor interne inclusiv prin temperarea derapajelor Inspecţiei Judiciare”

 

- Proiectul dumneavoastră s-a axat pe trei direcţii principale: independenţa puterii judecătoreşti, cariera magistraţilor şi organizarea şi funcţionarea instanţelor. Aş vrea să punctaţi succint care sunt principalele modificări pe care le propuneţi.

- Toate obiectivele se regăsesc în proiectul meu şi detaliate acolo. În esenţă, ele vizează preluarea bugetului instanţelor de către Înalta Curte  – în prezent el fiind gestionat de Ministerul Justiţiei, or acest lucru reprezintă o anomalie constituţională, fiind inadmisibil ca parchetele care îşi desfăşoară activitatea din punct de vedere constituţional sub autoritatea Ministerului Justiţiei să aibă buget propriu, independent, iar instanţele – formate din judecători independenţi de executiv, să depindă bugetar de acelaşi minister, parte a puterii executive. Apoi mi-am propus gestionarea onestă a vulnerabilităţilor interne inclusiv prin temperarea derapajelor Inspecţiei Judiciare, respectarea criteriului meritocraţiei dar şi al demnităţii umane în ceea ce priveşte cariera magistraţilor, inclusiv promovarea la notă minimă iar nu la număr de locuri, adoptarea unei strategii pe termen mediu şi lung în ceea ce priveşte resursele umane, preluarea sistemului de gestionare internă ECRIS de la minister la CSM pentru respectarea principiului repartizării aleatorii dar în consonanţă cu principiul echilibrului de încărcătură. În mod cert şi respectarea în mod real al independenţei judecătorului din punct de vedere material, în prezent judecătorii situându-se atât din perspectivă salarială dar şi din cea a pensiei de serviciu, de exemplu, de multe ori sub nivelul sectorului de ordine publică şi siguranţă naţională. Este inadmisibil să existe pensii speciale ale, bunăoară, unor foşti poliţişti mai mari decât ale foştilor judecători de curte de apel. Responsabilitatea muncii, răspunderea şi consecinţele deciziilor în paralela evocată sunt incomparabile, determinând astfel o nouă anomalie.

Ce îşi reproşează

 

- La Vâlcea aveţi o activitate neîntreruptă, de aproape 10 ani, exclusiv de judecător la Judecătorie, atât în funcţie de execuţie cât şi de conducere. Ce vă reproşaţi din această perioadă?

 

- Sunt la Rm. Vâlcea din ianuarie 2009, aici am doar aproape 8 ani vechime. Multe lucruri îmi reproşez, de multe altele fiind, în continuare, mândru. Unul dintre cele din prima categorie, chiar dacă nu depinde instituţional de preşedintele judecătoriei vizează chestiunea dosarului electronic pus la dispoziţia părţilor online. Poate nu am depus toate eforturile, deşi am încercat-dar poate nu am făcut-o suficient, astfel încât să obţin finanţare pentru punerea în aplicare a acestui obiectiv. Şi instanţele trebuie să se adapteze erei tehnologiei IT, iar posibilitatea pentru parte de a urmări dosarul său de acasă, pe bază de parolă, este pe deplin realizabilă, aşa cum se întâmplă – pe fondul unei excelente colaborări între conducerea Judecătoriei şi a Tribunalului-la Arad.

 

„Nu am acţionat vreodată  în scopul  obţinerii unor avantaje de natură personală!”

- De-a lungul timpului v-aţi asumat deschis anumite demersuri referitoare la îmbunătăţirea statutului judecătorului, independenţa sa, chiar la vulnerabilităţile sistemului venite cu precădere din exteriorul său. Ieşirile dumneavoastră la rampă, uneori controversate, v-au adus şi dezavantaje?

- Cert e că nu mi-au adus avantaje, dar nici nu am acţionat vreodată în acest sens în scopul  obţinerii unora de natură personală.

Dificultăţile instanţelor judecătoreşti din ţară

 

- Aţi făcut un tur al instanţelor judecătoreşti din ţară. Care sunt dificultăţile cu care acestea se confruntă?

- O gamă întreagă de dificultăţi. Scheme de personal neocupate ori greşit dimensionate, exces de încărcătură, sedii total neadecvate. Sunt instanţe care funcţionează în apartamente de bloc, exista sedii încălzite cu lemne, arhive inundate, bucăţi de perete care se prăbuşesc punând în pericol real integritatea fizică a judecătorilor sau justiţiabililor deopotrivă. Sunt pure realităţi ale justiţiei României europene a anului 2016.

„Judecătorii nu sunt simpli angajaţi la stat”

 

- De ce consideraţi că salarizarea şi drepturile judecătorilor trebuie să fie reglementate prin lege specială? Aţi susţinut că nu a existat voinţă politică în acest sens. Cum vedeţi rezolvarea acestei situaţii, dar şi înlăturarea discriminărilor salariale din sistem?

 

- Pe de-o parte, pentru că aşa scrie în lege – art. 74 alin. 2 din Legea 303/2004. Pe de altă parte pentru că – şi asta dincolo de interesul de natură politicianistă, dincolo de populism – este absolut firesc ca cei care exercită nemijlocit puterea publică – judecătorii, parlamentarii, membrii Guvernului şi Preşedintele ţării – să figureze în legi speciale din perspectiva salarizării şi a celorlalte drepturi. Nu poţi pune la masa de negociere judecătorul cu reprezentatul sindicatului balerinilor ori bibliotecarilor, după cum nu poţi pune ministrul sau parlamentarul la acea masă. Cu tot respectul pentru munca specifică tuturor profesiilor, judecătorii nu sunt simpli angajaţi la stat, ei reprezintă o putere din cele trei pe care statul însuşi se organizează.

 

Omul binomului SRI-DNA,  una dintre cele mai amuzante ipoteze

 

- Se zvoneşte că sunteţi omul binomului SRI-DNA. Nu mă aştept să ne confirmaţi această ipoteză. Ne puteţi spune totuşi cât de des aţi colaborat cu cele două instituţii de-a lungul carierei?

- Asta mi se pare una dintre cele mai amuzante ipoteze pe care am regăsit-o, e drept, izolat, în spaţiul public local. Probabil ea decurge dintr-un nou curent de gândire, specific aşa numitei erudiţii de stână. Am colaborat, aşa cum am colaborat cu toate autorităţile, doar interinstituţional, în limitele legii şi ale regulamentului. Cu SRI – doar într-o ipoteză – vizând circuitul documentelor secrete în instanţă, Serviciul acordând sprijin, potrivit legii, titularilor unor astfel de documente.

 

Din 7 ianuarie 2017 – validat membru CSM

 

- Când veţi renunţa la fotoliul de preşedinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea? Când veţi pleca la CSM?

 

- Potrivit legii, de la data validării mandatului de membru CSM, sunt suspendat din funcţia de conducere deţinută, ea putând fi reluată după încetarea mandatului de la Consiliu, care urmează a fi validat de Senat începând cu 7 ianuarie 2017, pe o durată de 6 ani.

 

 

„Este dramatic că nu se poate imagina o ascensiune, fără acest sprijin politic!”

 

O întrebare hazlie şi aştept un răspuns pe măsură. Pe lângă susţinerea binomului SRI-DNA pentru a ajunge membru în Consiliul Superior al Magistraturii, aţi avut şi susţinere politică?

 

- De fapt, a existat un conclav de vrăjitoare care m-a ajutat să „ameţesc” colegii, după cum se exprima cineva neimportant din zona aceasta aşa-zisă a mediei  locale. Sau, dacă e să analizăm un discurs spumegând al unui infractor de drept comun nereabilitat care ocupă o funcţie de demnitate locală în judeţul nostru pitoresc, nici măcar vrăjile nu au ajutat, ci doar el, în mod indirect, eu nefăcând altceva, nu-i aşa, decât să îmi fac „publicitate” pe seama sa. Dincolo de ridicolul extrem al ipotezelor, este dramatic că nu se poate imagina o ascensiune, oricare ar fi ea, fără acest sprijin politic. Poate pentru că în realitatea locală, numai astfel poate deveni explicabilă orice promovare, din nefericire. Eu nu sunt educator să fiu şef peste profesori, nu sunt parte în nicio cumetrie locală pentru a obţine delegări pe funcţii, nu sunt şef la poliţie ca să mă înscriu în partide urmărind beneficii proprii. Eu sunt judecător care a intrat în profesie, ca toţi ceilalţi, exclusiv pe seama propriilor competenţe, iar acum am obţinut sprijinul a altor aproximativ o mie de colegi. A induce măcar aparent ideea unei susţineri de natură politică, dincolo de neadevărul evident, însemna a jigni raţiunea acestor colegi, iar acest lucru îl desfid cu toată convingerea.

„Colectivul excepţional al instanţei îmi va lipsi enorm!”

 

- Cine pierde prin plecarea dumneavoastră la CSM? Judecătoria Râmnicu Vâlcea sau dumneavoastră?

 

- Să mergem pe varianta win-win. Cred ca poate fi un câştig pentru ambele părţi, asta depinde şi de mine în mică măsură, dar de întregul Consiliu în cea mai mare măsură. Un lucru bun, o treabă bine făcută a Consiliului înseamnă un câştig pentru Judecătoria Rm. Vâlcea după cum înseamnă pentru toate instanţele, iar pentru mine – satisfacţia obiectivului împlinit. Pe de altă parte, mărturisesc, colectivul excepţional al instanţei îmi va lipsi enorm.

 

„Nu voi rămâne în CSM pentru poze şi sfidând colegii”

- Sunteţi imprevizibil. Care ar fi motivul care v-ar determina să demisionaţi din Consiliul Superior al Magistraturii?

 

- Pierderea sprijinului, pierderea încrederii colegilor în mine. Încrederea colegilor mi-a conferit legitimitate, pierderea ei, dacă se va întâmpla, mă va determina să plec. Eu nu sunt şi nu voi fi precum alţi colegi care au ales să rămână în pofida voinţei celor care i-au ales. Voi depune toate eforturile posibile ca acest lucru să nu se întâmple, voi face tot ceea ce depinde de mine pentru ca obiectivele propuse să fie îndeplinite, însă dacă nu voi reuşi, nu voi rămâne acolo pentru poze şi sfidând colegii.  (A consemnat Nicoleta CHERA)

Flash centru, Interviul Saptamanii

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: