Breaking News

Breaking News!

Întâlnire de lucru. Măsuri pentru igienizarea şi salubrizarea zonelor din vecinătatea amenajărilor hidrotehnice

Mar 13, 2018

Prefectul judeţului Vâlcea, Florian Marin, împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, au organizat marţi, 13 martie 2018, începând cu ora 11:00, o şedinţă de lucru la sediul Instituţiei Prefectului, pe tema măsurilor pentru igienizare şi salubrizare a zonelor din vecinătatea amenajărilor hidrotehnice, precum şi a celor situate de-a lungul cursurilor de apă de la nivelul judeţului Vâlcea. La şedinţă au participat şi conducerile sau reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Vâlcea, Sucursalei Hidrocentrale Vâlcea, Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea şi Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatului Judeţean Vâlcea. Ca urmare a şedinţei de lucru s-au stabilit următoarele măsuri imediate şi mediate: desfiinţarea depozitelor necontrolate de deşeuri de pe raza localităţilor, identificate de-a lungul reţelelor de drumuri rutiere, a căilor ferate, amenajărilor hidrotehnice, cursurilor de apă, ori de pe terenurile agricole şi forestiere; instalarea indicatoarelor privind restricţionarea depozitării deşeurilor în locurile nepermise; întreţinerea şi decolmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale în localităţi; menţinerea într-o stare corespunzătoare a locurilor de agrement din jurul localităţilor şi în interiorul acestora; menţinerea de către cetăţeni, instituţiile publice şi agenţii economici a curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei/imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea; curăţirea şi salubrizarea albiilor cursurilor de apă, a lacurilor şi bălţilor, a malurilor acestora, precum şi a locurilor virane. Activităţile menţionate se vor derula şi cu sprijinul şi implicarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a edililor UAT – urilor din judeţ. Urmărirea respectării măsurilor va aparţine Gărzii de Mediu, care va aplica şi sancţiuni, acolo unde situaţia o va impune. Totodată, s-a stabilit ca în săptămâna 19-23 martie a.c., să fie organizată o nouă şedinţă de lucru, cu instituţiile/societăţile implicate, în vederea analizării stadiului acţiunilor mai sus menţionate.

Administratie, Flash centru

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: