Breaking News

Breaking News!

Inspectorii ITM Vâlcea în acţiune

Iul 26, 2018

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a desfăşurat recent activităţi de control privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea respectării prevederilor de securitate şi sănătate în muncă la angajatori care desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor. Potrivit declaraţiilor inspectorului-şef, Ion Tănăsoiu, obiectivele urmărite au vizat: identificarea cazurilor de muncă nedeclarată; verificarea modului de organizare a activităţilor de securitate şi sănătate în muncă; verificarea modului în care se asigură protecţia împotriva electrocutării; verificarea desfăşurării lucrului la înălţime; verificarea desfăşurării activităţilor de excavaţii, puţuri, lucrări subterane, tuneluri, terasamente. Rezultatele acţiunilor de control au fost următoarele – în domeniul relaţiilor de muncă: 12 controale efectuate; 30 de măsuri dispuse pentru deficienţele constatate; trei sancţiuni contravenţionale aplicate în valoare de 40.000 lei; două persoane identificate că desfăşurau activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 12 controale efectuate; 42 de măsuri dispuse pentru deficienţele constatate; 42 sancţiuni contravenţionale aplicate. Printre neconformităţile frecvent identificate inspectorul – şef al ITM Vâlcea, Ion Tănăsoiu a enumerat: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; neinformarea salariaţilor cu privire la clauzele esenţiale ale contractului individual de muncă; lipsa evidenţei orelor de muncă prestate de salariaţi cu precizarea orei de începere şi a celei de sfârşit ale programului de lucru; netransmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a cauzelor şi perioadelor de suspendare a contractului individual de muncă; lipsa dovezii de achitare a drepturilor salariale; instruire necorespunzătoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; lipsa supravegherii medicale; lipsa trusei de prim ajutor la punctul de lucru; neacordarea echipamentului individual de protecţie, în funcţie de activităţile desfăşurate de lucrători; cabluri electrice utilizate şi amplasate necorespunzător. Ion Tănăsoiu a mai precizat că, inspectorii de muncă vor continua efectuarea acţiunilor de control, principalele obiective fiind identificarea şi combaterea muncii nedeclarate, precum şi prevenirea accidentelor de muncă. (Cristian BERENDEŢ)

Flash centru, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: