Breaking News

Breaking News!

Inspectorii ITM Vâlcea, în acţiune

Sep 10, 2017

Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat luna trecută 97 controale, fiind dispuse 390 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.  Potrivit declaraţiilor inspectorului şef Ion Tănăsoiu au fost aplicate 25 sancţiuni contravenţionale, din care 10 avertismente şi 15 amenzi în valoare de 191.500 lei. În timpul controalelor au fost identificate 15 persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă. Principalele neconformităţi constatate  în controalele efectuate au fost : neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare ; neplata orelor de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale  de control. Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 64 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă, etc. Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat, în luna august 2017, un număr de 63 de controale, fiind dispuse 171 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 172 sancţiuni contravenţionale din care, 169 avertismente şi 3 amenzi în valoare de 20.000 lei. Au fost înregistrate 16 sesizări referitoare la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Tot în luna august  2017 au fost înregistrate patru accidente cu incapacitate temporară de muncă şi  două accidente mortale. Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim: evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;  elaborarea planului de prevenire şi protecţie ; efectuarea controlului medical periodic ; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; s-a dispus efectuarea corespunzătoare a determinărilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de muncă unde noxele depăşesc valorile admise, asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului. (Cristian BERENDEŢ)

 

 

 

 

INSPECTOR ŞEF ,

ION TANASOIU

Flash centru, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: