Breaking News

Breaking News!

Inspectorii ITM Vâlcea în acţiune

Aug 04, 2017

Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat în luna iulie 2017 un număr de 124 controale, fiind dispuse 369 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă. Potrivit declaraţiilor inspectorului şef al ITM Vâlcea, Ion Tănăsoiu, au fost aplicate 25 sancţiuni contravenţionale, din care 19 avertismente şi 6 amenzi în valoare de 60.000 lei. În timpul controalelor au fost identificate şase persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.

 

Nereguli constatate

Principalele neconformităţi constatate  în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale, neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săptămânal, neplata orelor suplimentare , neplata orelor de noapte, nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale  de control.

52 de sesizări

Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 52 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă, etc.

Avertismente pe sănătate şi securitate în muncă

Compartimentul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat în luna iulie 2017 un număr de 99 de controale, fiind dispuse 377 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 378 sancţiuni contravenţionale din care, 376 avertismente şi 2 amenzi în valoare de 12.000 lei. Au fost înregistrate 16 sesizări referitoare  la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Tot în luna iulie 2017 au fost înregistrate 9 accidente cu incapacitate temporară de muncă. Nu a fost înregistrat niciun accident de muncă mortal şi nicio boală profesională. Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim: evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecţie; efectuarea controlului medical periodic, efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

Flash centru, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: