Breaking News

Breaking News!

Inspectorii ITM în acţiune. 98 de controale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Mai 10, 2017

• 361 avertismente şi 6 amenzi în valoare de 34.000 lei.

Compartimentul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat în luna aprilie 2017 98 de controale, în urma cărora au fost dispuse 367 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Potrivit inspectorului-şef al ITM Vâlcea au fost aplicate 367 sancţiuni contravenţionale din care 361 avertismente şi 6 amenzi în valoare de 34.000 lei. Au fost înregistrate 12 sesizări referitoare la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

S-au înregistrat 12 sesizări

Inspectorul-şef al ITM Vâlcea, Ion Tănăsoiu, a mai precizat că în aceeaşi lună au fost înregistrate patru accidente cu incapacitate temporară de muncă. Nu a fost înregistrat niciun accident de muncă mortal şi nicio boală profesională. Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim: evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;  elaborarea planului de prevenire şi protecţie ; efectuarea controlului medical periodic ; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului. Dintre acţiunile importante, pe care inspectorii de muncă le vor desfăşura în continuare, amintim: acţiuni de verificare a modului de realizare a măsurilor dispuse în procesele verbale de cercetare a accidentelor de muncă, modul de instruire al lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, organizarea şi funcţionarea comitetelor de securitate şi sănătate în muncă. (Cristian BERENDEŢ)

Actualitate, Flash centru

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: