Breaking News

Breaking News!

Inspectorii ITM în acţiune

Noi 06, 2017

Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat în luna octombrie 2017 un număr de 107 controale, fiind dispuse 412 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.  Potrivit declaraţiilor inspectorului-şef Ion Tănăsoiu au fost aplicate 24 sancţiuni contravenţionale, din care 16 avertismente şi 8 amenzi în valoare de 127.100 lei. În timpul controalelor au fost identificate 8 persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă. Principalele neconformităţi constatate  în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă;

neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale  de control. Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 57 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă, etc. În luna octombrie 2017, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 98 de controale, fiind dispuse 281 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 281 sancţiuni contravenţionale din care, 278 avertismente şi 3 amenzi în valoare de 12.000 lei. Tot în luna octombrie  2017 au fost înregistrate 1 accident cu incapacitate temporară de muncă. Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim: instruire necorespunzătoare, tematici de instruire incomplete; evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecţie ; efectuarea controlului medical periodic; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; s-a dispus efectuarea corespunzătoare a determinărilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de muncă unde noxele depăşesc valorile admise; asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

Actualitate, Flash centru

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: