Breaking News

Breaking News!

Încă 150.000 de euro, bani europeni nerambursabili, semnaţi la Consiliul Judeţean Vâlcea

Iun 07, 2018

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat recent contractul de finanţare pentru proiectul „Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate”, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1, CP 6/2017 – Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate să implementeze managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016-2020. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem unitar şi sustenabil de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al altor 12 instituţii publice din subordinea sa, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari. Principalele activităţi prevăzute în proiect vizează implementarea şi certificarea Sistemului de Management al Calităţii, conform SR EN ISO 9001:2015, implementarea instrumentului de autoevaluare CAF, îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului, din cadrul Consiliul Judeţean Vâlcea şi instituţiile publice subordonate, prin participarea la programe şi evenimente de formare profesională în domeniul managementului calităţii. Valoarea totală a proiectului este de 625.000 lei (inclusiv TVA), iar contribuţia proprie în proiect a Judeţului Vâlcea, reprezentând 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, este în cuantum de 12.500 lei. Proiectul prezintă o importanţă deosebită, deoarece propune măsuri concrete de îmbunătăţire a calităţii serviciilor furnizate cetăţenilor, asigurând premisele unui management performant la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor publice subordonate, participante în proiect. De asemenea, subliniem faptul că obţinerea acestei finanţări nerambursabile, din fonduri europene, aduce o economie importantă la bugetul judeţului, în condiţiile în care implementarea unui sistem de management al calităţii la nivelul tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice din România, este o măsură obligatorie, care trebuie finalizată până în decembrie 2020, în conformitate cu Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014 – 2020. „Sunt bani europeni importanţi, pentru că nu vom mai cheltui din bugetul judeţului, iar o administraţie performantă poate fi aceea apreciată de cetăţeni pentru calitatea serviciilor publice oferite. Îi felicit pe toţi cei care au participat la pregătirea acestui proiect şi le mulţumesc consilierilor judeţeni care l-au aprobat. De asemenea, îi felicit pe Managerul de proiect, domnul Adrian Mihăilă – Administratorul public al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi pe doamna Cristina Marica, colega noastră din cadrul Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, pentru modul în care au gestionat proiectul până în acest moment”, a declarat Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea. (Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice Râmnicu Vâlcea).

foto-2-cj

Flash centru, Stirea zilei

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: