Breaking News

Breaking News!

Grădiniţă cu program normal în Păuşeşti – Măglaşi. Parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale

Sep 24, 2018

Administraţia locală din Păuşeşti – Măglaşi a adoptat recent o hotărâre privind aprobarea proiectului „Construcţii grădiniţe Regiunea Sud – Vest”, a acordului de parteneriat dintre MEN – UMPMRSU şi UAT Comuna Păuşeşti – Măglaşi, a sumei de 140.554,72 lei pentru activităţile derulate de UAT Comuna Păuşeşti Măglaşi, a sumei de 2.811,09 lei reprezentând cofinanţare de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, a sumelor reprezentând cheltuielile conexe, a resurselor financiare necesare realizării Obiectivului „Grădiniţă cu program normal Păuşeşti-Măglaşi, judeţ Vâlcea”. La baza hotărârii adoptate de muncipalitate se află: raportul compartimentului de specialitate prin care se solicită aprobarea proiectului „Construcţii grădiniţe Regiunea Sud-Vest”, a Acordului de parteneriat dintre MEN – UMPMRSU şi UAT Comuna Păuşeşti Măglaşi, a sumei de 140.554,72 lei pentru activităţile derulate de UAT Comuna Păuşeşti Măglaşi, a sumei de 2.811,09 lei reprezentând cofinanţare de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, a sumelor reprezentând cheltuielile conexe, a resurselor financiare necesare realizării Obiectivului “Grădiniţa cu program normal Păuşeşti-Măglaşi,.judeţ Vâlcea”; adresa nr. 7932/2018 emisă de Ministerul Afacerilor Interne prin care ne informează cu privire la intenţia dea depune cereri de finanţare în cadrul apelurilor de proiecte POR/10/2018/10.10.1a/APC/7regiuni şi POR/10/2018/10.la/APC/Bl, respectiv POR/10/2018/10.10.1b/APC/7regiuni şi POR/10/2018/10.lb/APC/Bl, în scopul rambursării cheltuielilor ocazionate de construcţii/reabilitarea şi dotarea cu mobilier a unităţilor de învăţământ cuprinse în Proiectul privind Reforma Educaţiei Timpurii şi Proiectul privind Reabilitarea Infrastructurii Şcolare. În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Apel de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7Regiuni şi ale art. 35 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul a fost adoptat cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi o „abţinere”.  Valoarea totală a Obiectivului “Grădiniţa cu program normal Păuşeşti Măglaşi, Păuşeşti Maglaşi, judeţ Vâlcea” este în cuantum de 140554.72 lei (inclusiv TVA) – aferentă activităţilor derulate de UAT comuna Păuşeşti Măglaşi. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT comuna Păuşeşti Măglaşi, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2811.09 lei, reprezentând cofinanţarea Obiectivului “Grădiniţa cu program normal Păuşeşti Măglaşi – judeţ Vâlcea” cuprins în proiectul PROIECT „Construcţii grădiniţe Regiunea Sud – Vest”.

Flash centru, Primari in vizor

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: