Breaking News

Breaking News!

Direcţia Silvică Vâlcea marchează debutul Lunii Plantării Arborilor

Mar 13, 2018

În perioada 15 martie – 15 aprilie a fiecărui an autoritatea publica centrala care răspunde de silvicultura organizează „Luna plantării arborilor”. „Luna plantării arborilor” nu este dedicată numai silviculturii, ea este a întregii societăţi româneşti, care trebuie sensibilizată în favoarea pădurii, pentru susţinerea acţiunilor de ocrotire şi conservare a pădurilor şi creşterea conştiinţei forestiere a populaţiei, dezvoltării patrimoniului silvic naţional. Regenerarea pădurii este unul din fenomenele cele mai importante din viaţa pădurii, care încheie un ciclu de vegetaţie şi este în acelaşi timp începutul unui nou arboret. Regenerarea pădurilor este un proces de înnoire sau de refacere a generaţiilor de arbori în locul celor exploatate sau distruse din diferite cauze (ex. doborâturi de vânt, atac de Ipidae, etc). Regenerarea se impune ca o verigă obligatorie, un mijloc permanent de evoluţie a vegetaţiei arborescente, care asigură continuitatea pădurii în timp şi spaţiu. Menţinerea şi extinderea suprafeţei pădurilor se face prin regenerarea tuturor suprafeţelor de pădure de pe care s-a recoltat masă lemnoasă, ca urmare a aplicării tăierilor de produse principale şi împădurirea terenurilor fără vegetaţie forestieră, care nu au alte folosinţe atribuite prin amenajament. Regenerarea pădurilor se realizează în două moduri: regenerare naturală: sub arboretul matur; regenerare artificială: cu puieți forestieri produși în pepiniere, care se plantează în urma tăierilor definitive în suprafețele neregenerate sau în cele care nu se regenerează natural. Activitatea de regenerare a pădurilor din cadrul Direcției Silvice Vâlcea se desfășoară sub semnul păstrării continuității pădurii, prin instalarea și menținerea vegetaţiei forestiere, cu promovarea formulelor și a schemelor de împădurire compatibile tipului natural fundamental de pădure. Pentru împădurirea suprafețelor s-a acordat o mare atenție compoziției țel, deci modului de asociere a speciilor, astfel ca aceasta să fie corespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor staţionale și al țelului de gospodărire stabilit. Anual la nivelul Direcției Silvice Vâlcea se regenerează în medie 300 ha, din care: 220 ha regenerări naturale și 80 ha împăduriri propriu-zise. „Pentru primăvara acestui an Direcţia Silvică Vâlcea are prevăzut a realiza în pădurile statului pe care le administrează: 88 ha împăduriri integrale; 37 ha completări în plantaţiile executate în anii anteriori; 93 ha regenerări naturale noi. Pentru acestea se vor folosi 600 mii buc puieţi forestieri din care 252 mii puieţi molid, 10 mii puieţi brad, 34 larice, 100 mii puieţi gorun, 56 mii puieţi stejari, 148 mii puieţi paltin şi alte specii de ajutor şi amestec frasin, cireş, salcâm şi fag. Puieţii se asigură în totalitate din pepinierele proprii în care mai avem disponibil pentru valorificare cer şi plop euro american. Toamna se execută controlul anual al regenerărilor, ocazie cu care, prin pieţe de probă amplasate, se stabileşte procentul de prindere a puieţilor, pierderile produse şi lucrările necesare a se executa în anul următor. Puieţii uscaţi sunt înlocuiţi în primăvara următoare, cu ocazia lucrărilor de completări. Cele mai mari suprafeţe se vor planta la Ocolul Silvic Voineasa 45 ha, Ocolul Silvic Băbeni 14 ha, Ocolul Silvic Horezu 10 ha, Ocolul Silvic Stoiceni 8 ha, Ocolul Silvic Romani 6 ha, Ocolul Silvic Bălcești 3 ha şi Ocolul Silvic Rm. Vâlcea 2 ha. De asemenea, Direcţia Silvică Vâlcea va realiza în pădurile aparţinând altor deţinători care au contract de prestări servicii/administrare 11,7 ha împăduriri integrale, după cum urmează: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea – 8,3156 ha; Episcopia Râmnicului, Mănăstirea Mamu – 1,14 ha; Paraschiv Doru – 1,9555 ha; Dumitrașcu Marcel – 0,2842 ha. . În vederea pregătirii lucrărilor de împădurire din anii viitori şi a celor de completare a plantaţiilor deja înfiinţate, pentru a avea materialul săditor necesar efectuării acestor lucrări în aceasta primăvara vom semăna în solarii 550 mp, din care 500 mp cu molid si 50 mp cu larice. În pepiniere se vor executa 68 ari repicaje de molid, 3 ari repicaje de larice şi 100 ari semănătură de salcâm. Tot în acest an Direcția Silvică Vâlcea participă la realizarea unor proiecte în parteneriat cu alte unităţi, şi anume: de înfiinţarea a unui parc dendrologic alături de Şcoala Gimnazială Roşiile pentru care Direcţia Silvică Vâlcea a asigurat prin sponsorizare cantitatea de 364 puieţi forestieri de talie mijlocie apţi pentru plantare. În vederea satisfacerii solicitărilor unor persoane fizice sau juridice, pentru acordarea de puieţi forestieri în vederea plantarii, pepiniera Ionești va furniza contra cost la preturi avantajoase material săditor disponibil pentru persoanele fizice si juridice interesate în plantarea unor arbori sau împădurirea unor suprafeţe de teren, cu asigurarea asistentei tehnice, gratuite din partea personalului silvic”, a precizat directorul Gheorghe Mihăilescu.

Flash centru, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: