Breaking News

Breaking News!

Dezbatere publică privind steagul oraşului Horezu

Iun 06, 2017

• Discuţiile vor avea loc pe 8 iunie 2017, orele 16.00, la sala de conferințe a Casei de cultură „Constantin Brâncoveanu” • Trei variante supuse dezbaterii și consultării publice

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr.141 din 10 iunie 2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Primăria oraşului Horezu, prin reprezentantul său legal, Sărdărescu Nicolae în calitate de Primar, aduce la cunoştinţă publică faptul că, în ziua de 08 iunie 2017, orele 16.00, la sala de conferințe a Casei de cultură „Constantin Brâncoveanu”, va avea loc dezbaterea publică și consultarea locuitorilor, în vederea alegerii variantei reprezentative a steagului propriu al orașului Horezu, județul Vâlcea. La prezentul anunț, anexăm cele trei variante color supuse dezbaterii și consultării publice, concepute cu respectarea prevederilor Legii nr.141/2015 care pot fi vizualizate pe site-ul primăriei, www.orasul-horezu.ro sau la avizierul situat în strada 1 Decembrie, nr.7, județul Vâlcea. Persoanele interesate, pot trimite în scris opțiunea asupra variantei alese, până la data de 08 iunie orele 16,00 prin următoarele forme de comunicare: prin poştă la adresa; Primăria oraşului Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, judeţul Vâlcea, cod poştal 245800; prin fax la numărul 0250.860.481, prin e-mail: primaria@orasul-horezu.ro sau personal la sediul Primăriei oraşului Horezu din strada 1 Decembrie, nr 7 – persoană de contact: Blidaru Vasile – Consilier Relaţii cu publicul şi comunicare. (Cristian BERENDEŢ)

Primari in vizor

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: