Breaking News

Breaking News!

Deputatul Neaţă, amendamente la Legea salarizării

Iun 06, 2017

„Timp de două zile în cadrul şedinţei Comisiei pentru muncă şi protecţie socială am dezbătut Legea cadru a salarizării unitare cu amendamente. Prin acest proiect am reuşit corectarea unor inechităţi privind salariaţii din mai multe domenii. La lucrări au participat doamna ministru, Lia Olguţa Vasilescu, secretari de stat, reprezentanţi din ministere, reprezentanţi ai sindicatelor şi deputaţi”, susţine deputatul PSD – Eugen Neaţă. Potrivit declaraţiilor parlamentarului vâlcean au fost adoptate mai multe amendamente la proiectul Legii salarizării, iar printre acestea se numără: • Salariile lunare ale funcţionarilor publici din Consiliile Judeţene, locale şi din serviciile publice din subordinea acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale, judeţene sau ale CGMB (în urma consultării sindicatelor reprezentative sau a reprezentanţilor salariaţilor). • Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenţă pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiilor sau autorităţilor publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile şi soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, sub condiţia încadrării în fondurile aprobate prin buget. • Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din sectorul bugetar se realizează de către Guvern, prin ministere şi instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestora, precum şi de alte autorităţi publice centrale autonome cu atribuţii în domeniu. (Cristian BERENDEŢ)

Politica

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: