Breaking News

Breaking News!

Deputatul Cocoş anunţă: „Facilităţi la transport pentru pensionari, veterani şi văduvele de război până 31 decembrie 2019”

Iun 19, 2018

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane a trecut, la începutul acestei săptămâni, de votul în Camera Deputaţilor. Deputatul Vasile Cocoş a votat pentru aprobarea legii. În prezent asigurarea facilităţilor acordate la transportul intern a veteranilor de război, văduvelor de război şi pensionarilor sunt reglementate prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările ulterioare, se poate face pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor special de călătorie numai până la data de 31 decembrie 2017. Conform prevederilor celor două acte normative, pentru a beneficia de facilităţile acordate prin lege, veteranilor de război, văduvelor de război şi pensionarilor li se eliberează tichete de călătorie gratuite sau taloane speciale de călătorie cu reducere de 50% din costul călătoriei, după caz. Având în vedere că, până în prezent, în cârdul naţional de sănătate nu a fost cuprinsă partiţia pentru transport care să asigure utilizarea facilităţilor la călătoria pe calea ferată a beneficiarilor legilor speciale, respectiv Legea nr. 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare precum şi de Legea nr. 147/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de faptul că operatorii de transport feroviar de călători nu primesc fonduri de la bugetul de stat, fondurile proprii ale acestora fiind utilizate cu prioritate, pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, plăţile aferente către bugetul de stat şi pentru lucrări de întreţinere, reparaţii şi/sau modernizare a materialului rulant; asigurarea cu cititoare de cârduri a fiecărui material rulant, indiferent de distanţa pe care o parcurge implicând un necesar mare de fonduri alocate cu această destinaţie. „Prin promovarea prezentului proiect de act normativ s-a propus asigurarea facilităţilor la transport pentru persoanele îndreptăţite conform prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare şi de Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările ulterioare, prin prorogarea termenelor impuse prin art. V şi VII din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, până la data de 31 decembrie 2019. Totodată, se propune şi prorogarea termenul prevăzut la alin. (2) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, până la data de 1 ianuarie 2020”, a declarat deputatul social – democrat Vasile Cocoş.

Flash centru, Politica

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: