Breaking News

Breaking News!

Deputat Daniela Oteşanu: „Agricultura – domeniu prioritar!”

Mai 15, 2018

Parlamentarul social-democrat Daniela Oteşanu a precizat recent că în Camera Deputaţilor au mai fost adoptate două legi importante pentru sectorul zootehniei – Legea privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol şi Legea privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. „Legile iniţiate de parlamentari ai Partidului Social Democrat, au fost votate după reexaminare, iar prin intrarea lor în vigoare fermierii din aceste sectoare vor primi ajutoare de la stat în valoare de 660 de milioane de euro, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Pentru sectorul avicol ajutoarele de stat ajung la 300 de milioane de euro iar pentru Programul de susţinere a crescătorilor de suine, pentru activitatea de reproducţie, ajutoarele ajung la 360 de milioane de euro. Se doreşte reducerea importurilor la carnea de porc şi de pasăre ţinând cont că, în acest moment, România importă carne de porc pentru aproximativ 35% din consumul intern, iar procentul ajunge până la 50% dacă luăm în considerare şi numărul purceilor importaţi iar pentru carnea de pasăre procentul importurilor este de 34% iar importul de ouă ajunge la 9,2%. Prin adoptarea acestor două legi, se reglementează criteriile de eligibilitate pentru aceste programe, modalitatea de acordare a ajutorului de stat, valoarea ajutorului de stat dar şi alte aspecte necesare aplicării lor. Cei care vor realiza investiţii prin aceste programe vor trebui să desfăşoare activitatea pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiţiei care are un termen maxim de realizare de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 6 luni. Cele două programe se vor aproba anual, prin ordin comun al miniştrilor agriculturii şi finanţelor şi se vor derula până în anul 2020”, a declarat deputatul PSD, Daniela Oteşanu.

Flash centru, Politica

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: