Breaking News

Breaking News!

Decizie a Consiliului Local privind Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea

Iun 26, 2018

• În şedinţa din această săptămână, consilierii locali decid preluarea de către Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea a locului aparţinând Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea în Liga Naţională de Handbal şi în Cupele Europene EHF, a echipei de handbal precum şi a colectivului tehnic

Consilierii locali râmniceni vor decide prin vot, în şedinţa din această săptămână, preluarea de către Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea a locului aparţinând Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea în Liga Naţională de Handbal (Liga Florilor) şi în Cupele Europene EHF, a echipei de handbal precum şi a colectivului tehnic începând cu data de 01 iulie 2018. Preluarea se face liberă de orice sarcini, debite, obligaţii de orice natură, clubul (HCM Râmnicu Vâlcea) care predă va rămâne cu pasivul financiar acumulat până la data preluării. Preluarea echipei şi a locului acesteia în Liga Naţională de Handbal şi în Cupa Europeană EHF se face în baza avizului Federaţiei Române de Handbal, la solicitarea atât a Clubului HCM care cedează, fără restanţe financiare echipa de handbal şi colectivul tehnic, cât şi a Sport Club Municipal Rm. Vâlcea care preia echipa de handbal şi colectivul tehnic.

Proiectul municipalităţii

Prin hotărârea nr.311/199 din 23.11.2016, Consiliul Local a aprobat înfiinţarea unei structuri sportive, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, denumită «SPORT CLUB MUNICIPAL RÂMNICU VÂLCEA», persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, al cărui scop este acela de organizare şi administrare de activităţi sportive cu consecinţa directă de dezvoltare a sportului de performantă la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, a selecţiei continue, pregătirea şi participarea sportivilor proprii la competiţii interne şi internaţionale, organizate de forurile de specialitate, iar potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea are în structura sa, următoarele secţii sportive: handbal; fotbal; sportul pentru toţi. Prin Hotărârea nr.296/26 iulie 2017, Consiliul Local a aprobat retragerea municipiului Râmnicu Vâlcea şi renunţarea la calitatea de membru în cadrul Asociaţiei Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea, însă datorită faptului că până la sfârşitul campionatului 2017 – 2018, regulamentele Federaţiei Române de Handbal nu au permis efectuarea demersurilor pentru preluarea echipei de handbal de către Sport Club Municipal, iar prin Hotărârea nr.35/2018 s-a aprobat prelungirea suspendării aplicării Hotărârii Consiliului Local nr.296/2017, până la data de 30.06.2018. Luând în considerare adresa nr.317/16.05.2018, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.17938/17.05.2018, prin care Asociaţia Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea a solicitat, ca urmare a încetării suspendării aplicării H.C.L. nr.296/26.07.2017 şi a Hotărârii nr.4 a Adunării Generale a Asociaţiei Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea, posibilitatea preluării echipei de handbal HCM Râmnicu Vâlcea de către Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, iar hotărârea nr.6 din 18 iunie 2018, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.22318/21.06.2018 Asociaţia a hotărât cedarea către Sport Club Municipal şi a locului în Campionatului Naţional Liga Florilor, precum şi locul în Cupa EHF.

 

Performanţe istorice

Sportul de performanţă constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea sportivă pe plan naţional şi internaţional, îndeplinind o importantă funcţie reprezentativă pentru România în competiţiile sportive oficiale cu caracter naţional şi internaţional, urmărindu-se valorificarea sportivilor într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie şi având drept scop realizarea de recorduri si obţinerea victoriei. Prin hotărârea nr.163 din 25 iunie 2013, Consiliul Local a aprobat participarea municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de asociat la Clubul “Handbal Club Oltenia” care a preluat echipa de handbal feminin a Clubului Sportiv Oltchim, palmaresul acesteia, precum şi locul în Liga Naţională de handbal. Ulterior, Asociaţia “Handbal Club Oltenia” şi-a schimbat denumirea în Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.9, structura asociativă a acesteia fiind municipiul Râmnicu Vâlcea, Societatea Annabella Fabrica de Conserve Râureni SRL si societatea Boromir Ind SRL. De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local nr.311/199 din 23.11.2016 s-a aprobat înfiinţarea unei structuri sportive, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, denumită «SPORT CLUB MUNICIPAL RÂMNICU VÂLCEA», persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, al cărui scop este acela de organizare şi administrare de activităţi sportive cu consecinţa directă de dezvoltare a sportului de performantă ia nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, a selecţiei continue, pregătirea şi participarea sportivilor proprii la competiţii interne şi internaţionale, organizate de forurile de specialitate. Potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea are în structura sa următoarele secţii sportive: handbal; fotbal; sportul pentru toţi. Ulterior, Consiliul Local, prin Hotărârea nr.296/26 iulie 2017, a aprobat retragerea municipiului Râmnicu Vâlcea şi renunţarea la calitatea de membru în cadrul Asociaţiei Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea, însă datorită faptului că până la sfârşitul campionatului 2017 – 2018 regulamentele Federaţiei Române de Handbal nu au permis efectuarea demersurilor pentru preluarea echipei de handbal de către Sport Club Municipal, prin Hotărârea nr.35/2018 s-a aprobat prelungirea suspendării aplicării Hotărârii Consiliului Local nr.296/2017, până la data de 30.06.2018.Prin adresa nr.317/16.05.2018, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.17938/17.05.2018, Asociaţia Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea a solicitat, ca urmare a încetării suspendării aplicării HCL nr.296/26.07.2017 şi a Hotărârii nr.4 a Adunării Generale a Asociaţiei Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea, posibilitatea preluării echipei de handbal HCM Râmnicu Vâlcea de către Sport Club Municipal Rm.Vâlcea, iar prin hotărârea nr.6 din 18 iunie 2018, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.22318/21.06.2018 Asociaţia a hotărât cedarea către Sport Club Municipal şi a locului în Campionatului Naţional Ligii Florilor, precum şi locul în Cupa EHF. Astfel, s-au întreprins demersuri de către Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea la Federaţia Română de Handbal pentru afilierea secţiei sportive, iar în şedinţa din data de 21.05.2018 Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, prin hotărârea nr.2/2018 şi-a exprimat acordul de principiu privind preluarea echipei de handbal şi a colectivului tehnic al Asociaţiei Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea, precum şi a locului aparţinând Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea în Liga Naţională de Handbal şi a locului în Cupele Europene EHF. Urmare a demersurilor întreprinse de către Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal, în şedinţa din data de 22 mai 2018 a aprobat, în unanimitate afilierea provizorie a secţiei de handbal a SCM Rm.Vâlcea. De asemenea, prin adresa nr. 1304/08.06.2018, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.20798/11.06.2018 Federaţia Română de Handbal ne aduce la cunoştinţă că în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 16.04.2018, s-a hotărât introducerea în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a competiţiilor naţionale pentru sezonul 2018-2019, a unui articol cu privire la posibilitatea preluării de către un club a unei echipe de handbal, în situaţia în care un club sportiv nu mai poate susţine financiar activitatea unei echipe de handbal care face parte din structura sa, articolul 9.1 – Preluarea unei echipe – din Regulament, care prevede următoarele : “în situaţia în care un club sportiv nu mai poate susţine financiar activitatea unei echipe de handbal care face parte din structura sa, acesta poate decide cedarea echipei către alt club sportiv, afiliat la FRH, din aceeaşi localitate sau judeţ în acest sens, cele două cluburi vor solicita în scris aprobarea prealabilă a predării, respectiv preluării echipei. Propunerea de aprobare a acestei operaţiuni va fi făcută de către Departamentul Tehnic, iar aprobarea întocmirii dosarului de predare/primire va fi dată de către Comitetul Director. Predarea/primirea poate fi făcută numai în perioada cuprinsă între începerea sezonului competiţional şi data programării primei etape a Ligii Naţionale respective”. Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.38 din 18 mai 2017, aprobată prin Legea nr.90/2018 s-au adus modificări majore în ceea ce priveşte finanţarea de către autorităţile administraţiei publice locale a structurilor sportive de drept public, sportivii de performanţă putând încheia contracte de activitate sportivă. Totodată, prin Ordinul nr.631/890/2017 a fost aprobat şi modelul contractului de activitate sportivă care se încheie între sportivul de performanţă şi structura sportivă şi în care se stipulează valoarea drepturilor aferente contraprestaţiei depuse de sportiv, modalităţile şi termenele de plată, precum şi alte drepturi şi obligaţii reciproce ale părţilor contractante. De asemenea, potrivit prevederilor din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale, iar potrivit art.18A1 alin.(1) din lege, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea acestora. (Cristian BERENDEŢ)

 

 

„Din dorinţa de a nu lăsa handbalul să dispară din municipiul şi judeţul nostru şi pentru continuarea tradiţiei în care peste 30 de ani am fost “Capitala handbalului feminin românesc”, cu atât mai mult cu cât «SPORT CLUB MUNICIPAL RÂMNICU VÂLCEA», are drept scop organizarea şi administrarea de activităţi sportive cu consecinţa directă de dezvoltare a sportului de performantă la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, având în structura sa, secţia handbal ce a fost afiliată la Federaţia Română de Handbal, considerăm necesar luarea unor măsuri privind continuarea activităţii handbalului feminin la nivelul municipiului nostru” – primar Mircia Gutău

Administratie, Flash centru

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: