Breaking News

Breaking News!

Băile Olăneşti – staţiunea cu o strategie clară de dezvoltare economico – socială

Iun 26, 2018

„Băile Olănești va fi un centru regional al inovaţiei şi oportunităţilor, o destinaţie turistică atractivă, un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti şi să studiezi; un oraş cu autorităţi locale responsabile şi deschise, cu cetăţeni activi şi o comunitate de afaceri dinamică şi implicată”, susţine primarul Sorin Vasilache.

Potrivit afirmaţiilor edilului, strategia de dezvoltare economico-socială a oraşului Băile Olănești îşi propune să valorifice potenţialul, oportunităţile şi realele disponibilităţi pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ şi competitiv, menit a atrage investiţii private importante din ţară şi străinătate. „Administraţia publică locală trebuie să asigure dezvoltarea economică a localităţii şi îmbunătăţirea situaţiei sociale a locuitorilor ei. Identificarea proiectelor prioritare ale oraşului în acest sens şi atragerea fondurilor necesare implementării acestor proiecte sunt preocupările principale ale Primăriei Băile Olăneşti. Dezvoltarea durabilă a oraşului presupune înainte de toate rezolvarea problemelor de infrastructură ale oraşului, asigurarea utilităţilor, salubrizare, iluminat public, modernizarea drumurilor, transport, termoficare, parcuri, garaje, parcări, zone de agrement”, a subliniat primarul Vasilache.

Principalele direcţii strategice

Principalele direcţii strategice propuse de autoritatea publică locală sunt:  Creşterea rolului economic şi social al oraşului – prin crearea unui mediu economic competitiv şi atractiv investiţiilor autohtone şi străine, gestionarea eficientă a dezvoltării economice locale şi promovarea turismului;  îmbunătăţirea accesibilităţii în zonă – atrăgând în circuitul economic zone cu o dezvoltare structurală deficitară. Reţelele de drumuri vor contribui, pe termen mediu, la creşterea fluxurilor de capital, a mobilităţii forţei de muncă, a accesibilităţii zonale, determinând o dezvoltare durabilă a acesteia şi evident, crearea de noi oportunităţi de muncă. Un alt obiectiv îl reprezintă creşterea competitivităţii oraşului ca locaţie pentru afaceri prin construirea sau modernizarea de clădiri şi anexe aferente, exclusiv pentru activităţi de producţie şi servicii pentru firme; construirea sau extinderea infrastructurii rutiere din interiorul structurii de afaceri şi a drumurilor de acces; crearea şi modernizarea utilităţilor de bază din interiorul structurii de afaceri; conectarea la reţele broadband (Internet); cablarea clădirilor; dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri; activităţi de promovare a structurii de sprijinire a afacerii; dezvoltarea microîntreprinderilor.  O direcţie clară o reprezintă creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea zonei prin restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea clădirilor de patrimoniu, lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului de siguranţă precum şi a celui decorativ, dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie); modernizarea utilităţilor aferente obiectivului turistic de patrimoniu (energie electrică, alimentare cu apă, „Strategia se doreşte a fi un instrument de lucru care să faciliteze luarea unor decizii în ceea ce priveşte investiţiile locale precum şi prioritizarea acestora. Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii”, a conchis primarul Sorin Vasilache. (Cristian BERENDEŢ)

Flash centru, Primari in vizor

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: