Breaking News

Breaking News!

A fost finalizat Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pentru anul 2017 în judeţul Vâlcea

Feb 26, 2018

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea a finalizat Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pentru anul 2017 în judeţul Vâlcea. Din monitorizarea realizată, rezultă că la nivelul judeţului Vâlcea nu s-au depăşit valorile limită şi/sau ţinta pentru protecţia sănătăţii umane, reglementate prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la nici unul din indicatorii monitorizaţi. Poluanţii atmosferici monitorizaţi prin intermediul celor două staţii automate VL1- staţie de fond urban, amplasată la Grădina Zoologică Rm. Vâlcea şi VL2- staţie industrială, amplasată pe platforma chimică Rm. Vâlcea (care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului) sunt SO2 (dioxidul de sulf), NO2 (dioxidul de azot), NOx, CO (monoxidul de carbon), O3 (ozon), PM10 (particule în suspensie) şi BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, xilen). Deşi au fost înregistrate depăşiri la indicatorii ozon şi pulberi în suspensie, acestea se încadrează în numărul de depăşiri admise conform legislaţiei în vigoare, Legea nr. 104/2011. De aceste depăşiri sunt răspunzătoare emisiile provenite de pe platforma chimică, de la centralele termoelectrice care utilizează combustibil solid, şantierele de construcţii, din traficul rutier, etc. Situaţia calităţii aerului la nivelul judeţului Vâlcea se află postată zilnic pe site-ul agenţiei apmvl.anpm.ro, în buletinele de informare a publicului şi pe site-ul calitateaer.ro.

Flash centru, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: